Art. 37 Prawo autorskie

1 stycznia 2016
hello world!

Art. 37 - rozpowszechnianie w częściach

Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części.

Wróć do: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link