Art. 662 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 662 - obowiązki i prawa stron umowy najmu

§ 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

§ 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link