Art. 663 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 663 - konieczne naprawy rzeczy

Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link