Art. 678 - Kodeks Cywilny

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 678 - zbycie przedmiotu najmu

§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Wróć do: Kodeks Cywilny

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link