Będzie poprawa w egzekucji alimentów - "pakiet alimentacyjny" przyjęty przez rząd

31 października 2018
hello world!

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przedłożył go minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Resort w projekcie przewidział wprowadzenie rozwiązań, które służyć będą poprawieniu ściągalności alimentów. Projekt jest realizacją tzw. "pakietu alimentacyjnego" przyjętego przez rząd w 2017 roku.

Jakie zmiany czekają dłużników alimentacyjnych?

Wśród zmian jest zapis o tym, że dłużnicy alimentacyjni będą w pierwszej kolejności wysyłani na roboty publiczne. Jednym z warunków przy takim zatrudnieniu będzie posiadanie długów z tytułu alimentów. Oprócz tego, jak czytamy na stronie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej - Przy podziale środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, będzie brana pod uwagę aktywizacja dłużników alimentacyjnych.

Poprawa ściągalności alimentów

W projekcie ustawy MRPiPS proponuje rozwiązania, które służyć będą szybszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji o dochodach dłużników alimentacyjnych. Zakłady Ubezpieczeń Społecznych według proponowanych zmian będą bezpłatnie udostępniać te informacje komornikom sądowym. Informacje będą przekazywane elektronicznie oraz co miesiąc aktualizowane w przypadku zmian. "Elektroniczna wymiana informacji wraz z ich stałą aktualizacją, pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej." - podaje MRPiPS na swojej stronie internetowej.

Pracodawcy dłużników alimentacyjnych również pod obserwacją

MRPiPS zaproponowało również zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany mają dotyczyć zwiększenia sankcji wobec pracodawców, którzy nie spełnili obowiązków związanych z przejęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego. Przykładem tego może być brak przekazania bezpośrednio komornikowi sądowemu zajętego wynagrodzenia. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie grzywny dla pracodawców zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi bez umowy, czyli "na czarno". 

Projekt również zakłada zwiększenie kryterium dochodowego, które będzie uprawniać do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie wynosi 725 zł a podniesione zostanie do 800 zł. Podniesienie kryterium ma nastąpić 1 października 2019 roku. Po wprowadzeniu tej zmiany prawo do świadczenia dodatkowo ma uzyskać nawet 60 tys dzieci.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wyjątkiem są niektóre przepisy, które wejdą w życie w innych terminach.

 

 

 

chevron-down
Copy link