Szef nowej KRS: "Zastosujemy się do decyzji TSUE"

30 października 2018
/

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała się wstrzymać działania dotyczące powoływania nowych sędziów. Zgodnie z tym KRS nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów chcących objąć stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Szef Rady podkreślił, że Krajowa Rada Sądownictwa zastosuje się do postanowienia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dnia 19 października 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. TS nakazał zawieszenie obowiązywania zaskarżonych przepisów. W całej sprawie chodzi o kwestię przechodzenia najstarszych sędziów SN w stan spoczynku. Trybunał Sprawiedliwości chce by zostali oni przywróceni do pracy. Krajowa Rada Sądownictwa na najbliższym posiedzeniu ma zająć się tematem takiej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.