Bon ofertowy - łatwiejsze szukanie pracownika

9 lipca 2018
hello world!

Pomoc dla firm w poszukiwaniu pracowników. Ministerstwo Pracy wprowadza refundację kosztów rekrutacji odpowiedniego kandydata przez agencję odpowiadającą za zatrudnienia. Warunkiem jest uprzednie skorzystanie z urzędu pracy, którego działania nie przyniosą rezultatu.

Bon ofertowy - czym jest?

Jest to rozwiązanie dla mikro i małych przedsiębiorców. Dzięki niemu łatwiejsze ma być szukanie kandydata na konkretne stanowisko nie tylko w urzędowych rejestrach. W uzasadnieniu do tego przedsięwzięcia można przeczytać, że "Jeśli powiatowy urząd pracy przyzna pracodawcy bon ofertowy, wówczas będzie on stanowić gwarancję refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy części kosztów rekrutacji pracownika, realizowanej przez agencję zatrudnienia. Bon ofertowy będzie mógł być przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie będzie miał możliwości (brak kandydatów w rejestrze) zrealizowania oferty pracy w określonym czasie i zostaną spełnione inne warunki określone w projekcie ustawy"

Ważne: Bon ofertowy będzie obowiązywał na terenie całej Polski. Jednakże nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Jedną z granic ma być liczba zatrudnionych pracowników.

Dlaczego tylko mikro i małe przedsiębiorstwa?

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średnie i duże firmy posiadają wystarczające zasoby ludzkie i finansowe. Mogą więc we własnym zakresie rozwinąć sprawny proces rekrutacji, a także mają możliwość zawarcia współpracy z komercyjnymi podmiotami, które zajmują się właśnie pozyskiwaniem pracowników.

Jak otrzymać bon ofertowy?

W sytuacji, kiedy powiatowy urząd pracy nie będzie w stanie zapewnić pracodawcy kandydata, które spełnia jego wymagania, będzie mógł przyznać poszukującemu bon ofertowy. Jest to dokument stanowiący gwarancję refundacji środków pieniężnych z Funduszu Pracy wszelkich kosztów związanych ze znalezieniem odpowiedniego pracownika.

Ważne: O wsparcie może ubiegać się pracodawca posiadający mniej niż 50 pracowników. Drugim warunkiem jest nieodnalezienie osoby na konkretne stanowisko przez Urząd Pracy w terminie przez niego określonym (min. 14 dni). Osoba zatrudniona na ww. podstawie nie może zostać zwolniona wcześniej niż po upływie 90 dni. Akt prawny wymaga również by zatrudniony w ten sposób pracownik otrzymywał min. minimalne wynagrodzenie miesięczne, które stanowi podstawę do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Ile warty jest bon ofertowy?

Bon ofertowy refunduje koszty rekrutacji do podstawowej wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W 2018 roku wynosi on 847,80 zł. 

Ważne: Wejście w życie ustawy planowane jest na początek 2019 roku.

 

chevron-down
Copy link