Czym się różni cena netto od ceny brutto?

7 listopada 2017
hello world!

W kwestii zamówień publicznych często słyszy się pytanie: jaką ceną posługuje się zamawiający - netto czy brutto? Warto wiedzieć, co na ten temat mówią przepisy prawa.

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych pojęcie ceny zostało przeniesione do tej ustawy z ustawy o informowaniu ocenach towarów i usług . Cena definiowana jest tam jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Istotne rozróżnienie

Stosowana definicja ceny nie pozostawia żadnych wątpliwości. Cena jest zawsze brutto, natomiast wartość zamówienia ustalana jest w kwocie netto i to warto zapamiętać.

chevron-down
Copy link