Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Czym jest kasa fiskalna? Czym jest kasa fiskalna online?

Spis treści
rozwiń spis treści

Ministerstwo Finansów, wprowadzając obowiązek kas fiskalnych, zakładało, że pomoże to w wyeliminowaniu szarej strefy. Dlatego też obecnie konieczność posiadania kasy fiskalnej obejmuje wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi, których poświadczeniem jest paragon. Klient może oczekiwać go już nie tylko w sklepie, ale także przy wizycie u prawnika, dentysty, taksówkarza oraz sprzedawcy kwiatów. Czym jest kasa fiskalna i kiedy przedsiębiorca powinien ją posiadać?

Kasa fiskalna ma swoją oficjalną nazwę – kasa rejestrująca. Jest to urządzenie, które służy do zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży. Dlaczego więc przedsiębiorcy nie mogliby się wymieniać kasami fiskalnymi, żeby zataić rzeczywiste dochody i uniknąć podatku? Trzeba być świadomym, że każda kasa fiskalna posiada unikalny numer. W pamięci kasy rejestrującej, na zakończenie dnia, zapisywane są informacje o wysokości kwot netto, podatku według aktualnych stawek VAT oraz łączna kwota podatku i należności brutto. Ponadto budowa kasy rejestrującej, jej funkcjonalność i oprogramowanie są dokładnie sprawdzane przed dopuszczeniem do użytku. Dzieje się tak dlatego, że budowa kasy fiskalnej jest szczegółowo określana przepisami ustanawianymi przez Ministerstwo Finansów. 

Kasa fiskalna online

Gdy całe społeczeństwo dąży w kierunku cyfryzacji, to nic dziwnego, że taki los spotyka również kasy fiskalne. Nie bez przyczyny to rozwiązanie zostało wprowadzone w dobie pandemii. W ramach specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 wprowadzono m.in. zmiany w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Celem tych zmian jest wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. Od 31 marca podatnicy mogą wystawić i wydać paragon fiskalny w postaci elektronicznej. Odbywa się to oczywiście za zgodą nabywcy, a dokumenty są przesyłane w uzgodniony wcześniej sposób. Takie urządzenia zdalnie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Ka, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Każdy przedsiębiorca, rozpoczynając działalność gospodarczą, powinien upewnić się, że przepisy wymagają dla jej rodzaju korzystania z kasy fiskalnej. Posiadanie kasy rejestrującej nie jest wymagane przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług wyłącznie firmom lub organizacjom, organom administracji państwowej lub samorządowej. 

Natomiast sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także na rzecz rolników niebędących czynnymi płatnikami podatku VAT, należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. 

Inną podstawą do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest niewielka liczba świadczonych usług, a co za tym idzie – niewielu odbiorców. Jak wyznaczyć ilość usług, które kwalifikują przedsiębiorcę do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej? W roku 2020 zwolnienia z kasy fiskalnej obejmują głównie tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich, a także podatników wykonujących niektóre czynności. 

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wśród tej grupy są wymienieni podatnicy, u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność dopiero w poprzednim roku podatkowym, limit 20 000 zł wyznacza się proporcjonalnie (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia). Zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są także niektóre usługi. Należą do nich usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi świadczonych przez obozowiska dla dzieci w zakresie noclegów. Innymi grupami zwolnionymi są usługodawcy finansowi oraz ubezpieczeniowi. Kasy fiskalnej nie muszą także posiadać notariusze oraz dostawcy nieruchomości. Zwolnienie z rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej obowiązuje także, gdy zapłata za wykonaną czynność zostanie otrzymana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Jak dokonać wymiany kasy online?

Taka zmiana nie obędzie się  bez kosztów. Przedsiębiorca powinien wymienić starą kasę fiskalną z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, na nowy typ. Wymiana kasy online wiąże się także z formalnościami. Urządzenie powinno być zatwierdzone przez prezesa Głównego Urzędu Miar. Następnie przedsiębiorca powinien zawrzeć umowę z serwisantem posiadającym stosowne uprawnienia. Ponadto kasa powinna mieć stały i bezpieczny dostęp do internetu. Jeśli kasa online będzie służyć do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, od jej zakupu można odliczyć VAT. Ponadto zakup kasy uprawnia do skorzystania z ulgi (90 proc. jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł, można odliczyć od podatku należnego VAT).

Kiedy wymienić kasę fiskalną?

Zmiana w ustawie o VAT zakłada, że obowiązkowa wymiana kas fiskalnych zostanie podzielona na 3 etapy. Proces ma potrwać do końca 2020 roku. Kasy nowego typu pojawią się najpierw w tzw. branżach wrażliwych, czyli tych obszarach gospodarki, które są najbardziej narażone na nieprawidłowości w odprowadzaniu należnych podatków. W pierwszej kolejności kasy fiskalne wymieniły warsztaty samochodowe i punkty wulkanizacji. Działalności te będą musiały rozpocząć prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących online najpóźniej od 1 stycznia 2020 roku. Ponadto do tego samego dnia dotychczasowe kasy wymienią działalności zajmujące się dostawą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Do 1 lipca 2020 roku kasy fiskalne powinny wymienić firmy związane z wyżywieniem lub zakwaterowaniem krótkotrwałym. W przypadku gastronomii obowiązek wymiany dotyczy jedynie punktów stacjonarnych. 

Obowiązkowa wymiana „starych” urządzeń rejestrujących nie ominie również przedsiębiorców, którzy świadczą usługi kosmetyczne, fryzjerskie i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej oraz wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Działalności reprezentujące wspomniane grupy będą musiały zacząć stosować kasy online najpóźniej od 1 stycznia 2021 roku. 

Jak działa kasa fiskalna?

Główne zadanie kasy fiskalnej stanowi rejestrowanie sprzedaży, która jest rozbita na wartość netto sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT. Kasa fiskalna wyodrębnia również w czasie transakcji należny do odprowadzenia podatek VAT. Z reguły kasa fiskalna jest urządzeniem elektronicznym, które może pracować w pełni samodzielnie, jak również stanowić część większej struktury połączonych ze sobą urządzeń fiskalnych. Kasa fiskalna, która jest połączona z komputerem, czy też w większej strukturze działa w trybie off-line. Tryb off-line charakteryzuje się tym, iż sprzedaż odbywa się w całości samodzielnie na kasie. Dopiero na wyraźny rozkaz ze strony programu nadzorczego znajdującego się na komputerze realizowana jest transmisja. 

Podczas transmisji do kasy fiskalnej są przekazywane dane o nowych towarach lub usługach, które sprzedano. Innymi danymi przekazywanymi podczas transmisji są zmienione stawki VAT lub zmieniony nagłówek, który jest następnie drukowany na paragonie. 

W drugą stronę z kasy fiskalnej do programu na komputerze przekazywana jest sumaryczna wartość sprzedaży bez rozbicia na poszczególne paragony.

Z tego też tytułu w programie na komputerze mogą zaistnieć rozbieżności magazynowe, gdyż kasa nie pilnuje stanu magazynowego, który wprowadzono w programie nadzorczym na komputerze.

Gdzie kupić kasę fiskalną i ile to kosztuje?

Jak możemy łatwo się domyślić, nie dostaniemy kasy fiskalnej w każdym sklepie. Sprzedażą takich urządzeń zajmują się firmy informatyczne lub sklepy z elektroniką. Kasy fiskalne różnią się w zależności od liczby PLU (czyli tzw. jednostek towarowych). Ważne jest, aby pamiętać, że kasę fiskalną można zmienić dopiero po 5 latach użytkowania. Co to oznacza dla początkujących przedsiębiorców? Nawet jeśli firma jest mała, należy wybrać taką kasę, która będzie mogła obsłużyć więcej PLU o ok. 50 proc. niż obsługiwanych na początku działalności. Kiedy firma się rozrośnie, kasa musi być w stanie to obsłużyć. 

Czy można otrzymać zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. Jednak przedsiębiorca może się ubiegać o częściowy zwrot wartości urządzenia. Jak to zrobić? Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT ulga za instalację pierwszej kasy fiskalnej będzie przysługiwała jedynie w przypadku urządzenia online. Refundacja części wydatku na dany model wyniesie do 90% jego wartości, ale nie więcej niż 700 zł. Ponadto ze wspomnianej ulgi będą też mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zostaną zobligowani do wcześniejszego zainstalowania kas fiskalnych online (w odgórnie ustalonych terminach). Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić urząd podatkowy o posiadaniu kasy. Wbrew pozorom nie służy to tylko zwiększonej kontroli nad transakcjami. Podatnicy VAT koszt zakupu kasy fiskalnej odliczają w deklaracji VAT od podatku należnego. Oczywiście, nie mogą oni odliczyć więcej, niż wynosi kwota podatku do zapłaty. Co w przypadku, gdy jednak wystąpi różnica? W takiej sytuacji można ewentualną różnicę rozliczać w kolejnych okresach rozliczeniowych, aż do otrzymania pełnego zwrotu.

Dużo łatwiej mają przedsiębiorcy zwolnieni z podatku od towarów i usług. Wystarczy tylko, że złożą do urzędu skarbowego wniosek, w którym wskażą numer rachunku bankowego, właściwego do zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej, a zwrot otrzymają jednorazowo. 

Czy zwrot można zwrócić?

Co istotne, przepisy podatkowe określają również sytuacje, w których podatnik musi zwrócić ulgę. Kiedy istnieje taki obowiązek? Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej uregulowano w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Wynika z niego, że istnieją trzy sytuacje, kiedy ulgę należy zwrócić. 

Pierwszą z nich jest sytuacja, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy fiskalnej przedsiębiorca zaprzestanie jej użytkowania. Drugim przypadkiem jest zaniedbywanie przez przedsiębiorcę kontroli technicznej kasy we właściwym terminie. W trzecim przypadku przedsiębiorca narusza warunki związane z odliczeniem ulgi. Innymi słowy, próbuje uzyskać większą ulgę, niż mu się należy. 

Przedsiębiorcy powinni zwrócić ulgę także w sytuacjach, gdy w ciągu trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności, ogłoszą upadłość lub nastąpi otwarcie likwidacji. Zwrot ulgi obowiązuje także w sytuacji, gdy nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży objętej obowiązkiem ewidencjonowania.

Kasa fiskalna – obowiązki

Posiadanie kasy fiskalnej wiąże się także z licznymi obowiązkami. Pierwszym, i najbardziej oczywistym z nich, jest zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego. Należy to zrobić jeszcze przed zakupem kasy fiskalnej w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Jakie informacje musimy tam przekazać? Powinniśmy zgłosić liczbę kas, które zakupimy, planowane miejsce ich instalacji. Musimy także podać planowaną datę rozpoczęcia sprzedaży. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda kasa fiskalna powinna przejść obowiązkowy przegląd techniczny co 2 lata. Oczywiście, w miarę chęci i możliwości można skorzystać z częstszej kontroli. Taki przegląd polega na konserwacji urządzenia i wyeliminowaniu ewentualnych usterek. Ważne jest, żeby pamiętać, że to po stronie przedsiębiorcy leży odpowiedzialność za dopilnowanie tego terminu. Od otrzymania zgłoszenia firma serwisująca ma 5 dni na sprawdzenie poprawności działania urządzenia. 

Archiwizacja kopii paragonów fiskalnych

Kolejny obowiązek stanowi archiwizacja kopii paragonów fiskalnych. Właściciel urządzenia fiskalnego musi przechowywać kopię każdego wydanego paragonu przez 5 lat, licząc od końca roku obrotowego, w którym został on wydrukowany. W jaki sposób powinien to robić? Archiwizacja jest ściśle powiązana z modelem kasy fiskalnej. Na polskim rynku są dostępne dwie technologie przechowywania danych: papierowa i elektroniczna. 

Pierwsza opcja jest zdecydowanie tańsza, jeżeli chodzi o zakup kasy. Jednak musimy brać pod uwagę późniejsze, wysokie koszty eksploatacji. Żeby kasa działała, musimy zapewnić dwie rolki papieru, a także bezpieczne miejsce do przechowywania dokumentów. 

W przypadku wersji elektronicznej kasa fiskalna wystawia papierowy paragon jedynie dla klienta. Kopia zostaje zapisana na karcie pamięci SD lub micoSD. Oczywiście, wiąże się to z większym początkowym wydatkiem, lecz później zaoszczędzimy na kosztach eksploatacji. Warto też wspomnieć o zdecydowanie większym komforcie użytkowania. 

Czym jest fiskalizacja kasy?

Po zgłoszeniu kasy do urzędu skarbowego powinniśmy zapewnić tak zwaną fiskalizację urządzenia. Co to oznacza? Fiskalizacji kasy może dokonać tylko uprawniony do tego serwis. Jest to czynność jednorazowa. To proces przestawienia działania pamięci fiskalnej kasy z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Innymi słowy, bez fiskalizacji nasza kasa nie będzie rejestrować sprzedaży. 

Po dokonaniu fiskalizacji obowiązkowo, w terminie 7 dni, przedsiębiorca powinien ponownie wybrać się do urzędu skarbowego. Należy tam zgłosić fakt dokonania fiskalizacji. Wówczas przedsiębiorca otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, który należy trwale nanieść na kasę fiskalną. Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego spoczywa także na serwisancie.

Kasa fiskalna – jak księgować?

Prawidłowe księgowanie przychodów z kasy fiskalnej wymaga sporządzenia dobowych miesięcznych raportów fiskalnych. Raporty fiskalne to dokumenty zawierające dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku VAT należnego za daną dobę oraz wybrany okres. Kasy mogą przygotowywać także raporty niefiskalne, które mają charakter pomocniczy dla przedsiębiorcy. Przykładowo może to być raport pracy poszczególnych kasjerów, statystyki sprzedaży lub stan kasy. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz opodatkowani podatkiem liniowym dokonują księgowania przychodów z kasy fiskalnej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Każdy przedsiębiorca może sam zadecydować, czy chce rozliczać podatek dochodowy na podstawie dobowych raportów, czy miesięcznych. 

Podatnik ma także obowiązek prowadzenia dwóch dodatkowych ewidencji mających wpływ na ewidencję przychodów z kasy fiskalnej. Mowa tutaj o ewidencji zwrotów oraz o ewidencji oczywistych pomyłek. 

Ewidencja zwrotów

Dokonując sprzedaży towarów, niejednokrotnie sprzedawcy, otrzymują ich zwroty i reklamacje. Ponadto dochodzi również do oczywistych pomyłek związanych z nabiciem sprzedaży na kasie. Jak wówczas dokonać prawidłowej ewidencji takich zdarzeń gospodarczych? W takim spisie należy zawrzeć dane jak: data sprzedaży, nazwa towaru lub usługi oraz termin dokonania zwrotu. Konieczne jest również zawarcie informacji o wartości brutto zwracanego towaru. Istotne jest, że brak dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży jest równoznaczny z nienależytym prowadzeniem ewidencji. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku braku podpisów na protokole zwrotu. Jakie mogą być tego konsekwencje? Urząd skarbowy, w razie kontroli, może zakwestionować pomniejszenie podatku do zapłaty. 

Ewidencja oczywistych pomyłek

Osoba obsługująca kasę fiskalną może popełnić błąd. Przepisy dotyczące rejestrowania sprzedaży także uwzględniają taką możliwość. Odnoszą się one także do tego, w jaki sposób popełniony błąd można naprawić. Jest to tak zwana ewidencja oczywistych pomyłek. Czym są jednak oczywiste pomyłki? Oczywistą pomyłkę stanowi czynność bezsporna, niezamierzona i widoczna na pierwszy rzut oka. Wynika ona z niedokładności i pośpiechu. W przypadku oczywistej pomyłki nie ma potrzeby składania precyzyjnych wyjaśnień. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mówi, że podatnik, w przypadku popełnienia oczywistej pomyłki podczas rejestracji na kasie, jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania jej korekty. W spisie oczywistych pomyłek powinniśmy ująć błędnie zewidencjonowaną sprzedaż. Sprzedawca powinien też krótko opisać okoliczności i przyczynę pomyłki, a także dołączyć oryginał paragonu fiskalnego. Po dokonaniu tych czynności powinniśmy ponownie zewidencjonować sprzedaż, tym razem w prawidłowej wysokości. 

Jaką formę powinna przyjmować ewidencja oczywistych pomyłek?

Przepisy nie określają formy, w której należy przeprowadzać ewidencję oczywistych pomyłek. W większości przypadków jest to tradycyjny zeszyt, segregator lub teczka. Przyjęto, że ewidencja pomyłek na kasie powinna być spisywana za okres rozliczeniowy, w jakim podatnik rozlicza się z tytułu podatku VAT. Jednak ze względu na fakt, że przychód z kasy fiskalnej rejestruje się na podstawie łącznego raportu okresowego, najczęściej prowadzi się miesięczną ewidencję oczywistych pomyłek. Jej podsumowanie na koniec miesiąca pozwala podatnikowi na skorygowanie przychodu wynikającego z raportu okresowego za ten okres.

Najczęściej rejestr pomyłek jest przyporządkowany do danej kasy, jednak nie musi tak być. 

Przechowywanie książki serwisowej

Książka serwisowa to dokument, w którym są zawarte informacje o kasie fiskalnej. Przykładowo chodzi tu o nazwę, model, numer fabryczny i unikatowy oraz producenta. Książka serwisowa powinna także zawierać informacje o przedsiębiorcy – właścicielu kasy oraz obsługującym nas serwisie wraz z listą operacji wykonanych na urządzeniu fiskalnym. Przechowywanie takiej książki przez cały okres użytkowania kasy należy także do obowiązków podatnika. 

Do czego ona służy? Książka serwisowa, jak sama nazwa wskazuje, będzie przydatna dla serwisanta. Wglądu do niej może również zażądać urząd skarbowy. W przypadku braku dokumentacji bądź błędnych wpisów może zostać podważona prawidłowość prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo serwisant, który nie będzie miał dostępu do książki, ma prawo odmówić wykonania przeglądu technicznego kasy.

Raport dobowy

Raport dobowy jest dokumentem sporządzanym na koniec każdego dnia. Wykonuje się go po zamknięciu całej sprzedaży. Podatnik może dokonać tego również na następny dzień. Musi wtedy pamiętać jednak, żeby zrobić to przed dokonaniem kolejnej sprzedaży. Oznacza to, że danego dnia każda sprzedaż powinna zostać udokumentowana i zawarta w raporcie dobowym. Istnieje obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego minimum jeden raz dziennie, jednak można sporządzać go znacznie częściej. Przedsiębiorca ma możliwość, by w ciągu dnia dokonać nawet kilku raportów dobowych, gdyż w przepisach prawa nie istnieje narzucony limit ich wykonywania. W każdym z wypadków kwoty (nawet z kilku raportów) dadzą ostatecznie kwotę przedstawiającą sumę z całego dnia. 

Co, jeżeli w danym dniu nie zarejestrowano żadnej sprzedaży? W takiej sytuacji nie ma obowiązku drukowania raportu dobowego. Brak raportu fiskalnego z któregoś dnia traktuje się jako sprzedaż zerową. 

Raport miesięczny

Raport miesięczny to podsumowanie całego miesiąca. Zawiera on w sobie wszystkie raporty dobowe, to ich pełne podsumowanie. Zgodnie z §6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia raport miesięczny musi być wykonywany na koniec każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz nie później niż do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca. Raport musi być wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży pierwszego pracującego dnia kolejnego miesiąca. Można je drukować więcej niż raz za ten sam okres, ponieważ są to raporty odczytowe, a nie zerujące. Nie ma więc konieczności wstrzymywania się z dokonaniem pierwszej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym do czasu wykonania raportu miesięcznego za miesiąc poprzedni.

Raport na przełomie miesięcy

Pomimo że przepisy dopuszczają możliwość sporządzenia raportu dobowego w dniu następnym, w pewnych wypadkach stwarza to problem. Należy pamiętać, że raport zawiera datę wydruku. Innymi słowy, jeśli raport dobowy za ostatni dzień miesiąca wydrukujemy w pierwszym dniu kolejnego miesiąca, jego zsumowanie nastąpi w raporcie miesięcznym za ten kolejny miesiąc. W konsekwencji konieczne będzie uwzględnienie danych z tego raportu w rozliczeniu za okres, w którym sprzedaż faktycznie została dokonana. Natomiast dane o sprzedaży z kolejnego miesiąca, wynikające z kolejnego raportu miesięcznego, będzie trzeba skorygować o wartość obrotu i kwotę podatku wynikające z tego raportu dobowego.

Kasa fiskalna a klasyfikacja KŚT

Klasyfikacja środków trwałych to uporządkowany zestaw składników majątku trwałego. Jest on sporządzany w celach statystycznych oraz ewidencyjnych. Pomaga też w ustaleniu odpowiedniej stawki odpisów amortyzacyjnych. Gdzie w tym spisie znajduje się kasa fiskalna? Czy jest to środek trwały? Aby składnik majątku mógł być zakwalifikowany jako środek trwały, musi stanowić własność lub współwłasność podatnika. Musi być również kompletny i gotowy do użytku w dniu przyjęcia do używania. Środek trwały jest wykorzystywany także na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jak łatwo możemy zauważyć, kasa fiskalna spełnia wszystkie powyższe warunki, zatem może być uznana za środek trwały. Co za tym idzie, właściciel może ją amortyzować.


Warto jednak pamiętać, że jeżeli wartość początkowa takiego urządzenia jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnik może jej nie amortyzować i nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych, a wydatki poniesione na jej nabycie zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodu w miesiącu jej oddania do używania (o czym mówi art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Serwis kasy fiskalnej

Podatnik używający kas (online, z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) ma obowiązek korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis. Musi to być firma wskazana w wykazie serwisantów, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Lista podmiotów zajmujących się serwisowaniem kas poszczególnych typów jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących zmiany podmiotu prowadzącego serwis kasy można dokonać bez konieczności uzyskania zgody podmiotu prowadzącego serwis. Podatnik ma jednak obowiązek zawiadomić go o zmianie w ciągu pięciu dni. Nie jest natomiast konieczne powiadamianie o zmianie naczelnika urzędu skarbowego. 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career