Czy Dior jest renomowanym znakiem towarowym?

Polska spółka Interton stworzyła linię kosmetyków sygnowaną znakiem A Adoration. Trzy lata po rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (UP) francuski dom mody Dior złożył wobec tej rejestracji sprzeciw, za powód podając podobieństwo członu Adore do znanej linii perfum J’adore.

Ten znak słowny i słownograficzny został zarejestrowany przez markę wcześniej w trybie międzynarodowym. Według firmy konsumenci mogli mylić się, błędnie kojarząc kosmetyki Intertonu ze znaną marką. UP omijając badanie renomy firmy Dior, uznał znaki za przeciwstawne i niepowodujące mylnych skojarzeń.

Trudny przypadek Diora

Decyzja została jednak uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który powołał się na nieprawidłową wykładnię art. 132 ust. 2 pkt. 3 prawa własności przemysłowej.  Po złożeniu skargi kasacyjnej, NSA orzekł wyrokiem z dnia 21 czerwca 2017 r. II GSK 2782/15, że określenie statusu renomowania znaku musi znajdować się już w fazie wtępnej rozpatrywania sprawy.  Jeśli firma zostałaby za taką uznana, podobieństwo mogłoby stanowić samo skojarzenie z marką. Aktualnie UP ponownie rozpoczął pracę nad przypadkiem Diora.