Przelew a opodatkowanie darowizny

Krajowa Informacja Skarbowa zajmowała się sprawą kobiety, która po sprzedaniu mieszkania za 100 tys. zł przekazała tę kwotę bezpośrednio swojej córce.

Z powodu braku posiadania rachunku bankowego, zapisano w umowie, że z dniem wykonania darowizny, córka wpłaci otrzymaną sumę do banku. Zdaniem fiskusa transakcja nie będzie wolna od podatku od spadków i darowizn. Każda darowizna między bliską rodziną (tzw. osobami bliskimi), której suma przekracza kwotę 9637 zł musi być potwierdzona dowodem wykonania przelewu na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez SKOK lub poprzez przekaz pocztowy. Każda inna forma przekazania środków powoduje opodatkowanie tej kwoty.

WSA stwierdza…

Niedawno jednak WSA w Białymstoku stwierdził, że wymóg udokumentowania nie jest ważniejszy od celu wprowadzenia ulgi. Nie jest też ważniejszy od zapewnienia ochrony interesów majątkowych najbliższej rodziny. Mimo tego skarbówka obstaje za przelewami. Zdaniem sądu, skoro poza wszelką wątpliwością pozostaje fakt, że skarżąca otrzymała darowiznę środków pieniężnych, co wynika zarówno z dokumentów bankowych (tytuł wpłaty darowizna od ojca) jak i zgłoszenia otrzymania darowizny do urzędu skarbowego, to sama okoliczność przekazania tych środków do rąk własnych obdarowanej oraz jej własna wpłata na rachunek bankowy, nie jest wystarczająca do zakwestionowania prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 266/17.