Zamówienia publiczne - możliwość elektronicznego wysyłania faktur

26 września 2018
hello world!

Projekt ustawy umożliwiający wykonawcom zamówień publicznych wysyłanie oraz wystawianie faktur w formie elektronicznej został przyjęty przez rząd. Projekt ma wejść w życie 18 kwietnia 2019 roku. Jednym z wielu celów projektu jest szybszy obieg dokumentów. Ustawa jest wdrożeniem do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Zwiększenie tempa obiegu dokumentów

Ustawa ma usprawnić wiele procesów -Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, łatwiejsze archiwizowanie dokumentów, oszczędność czasu i pieniędzy to tylko niektóre efekty wejścia z życie nowych przepisów - informuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Według resortu wzrosną również szanse udziału polskich przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym Unii Europejskiej oraz międzynarodowym rynku zamówień publicznych. Projekt ma wejść w życie z dniem 18 kwietnia 2019 roku. Oznacza to, że zamawiający od tego dnia będą musieli być przygotowani na odbiór faktury w postaci elektronicznej. Zgodnie z Dyrektywą, te faktury będą w odpowiednim formacie. Oznacza to, że będzie fakturą ustrukturyzowaną.

Do obiegu e-faktur powstanie specjalna platforma

Ministerstwo informuje, że powstanie specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Będzie z niej można korzystać bezpłatnie przez stronę internetową. Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński mówi, że platforma będzie służyć nie tylko do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, ale też innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Nowe narzędzie pozwoli też na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją zamówień. Dokumenty ustrukturyzowane to nie tylko faktury. To również noty księgowe, zamówienie i awizowanie dostawy, faktura korygująca czy potwierdzenie dostawy. Projekt daje możliwość wystawiania oraz wysyłania faktur w formie ustrukturyzowanej ze strony wykonawców. Z drugiej jednak strony nakłada na zamawiających obowiązek odbierania faktur w formie dokumentu ustrukturyzowanego przesyłanych przez wykonawców za pomocą platformy. Efektem końcowym takiego rozwiązania ma być zwiększenie stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

Wiceminister Kościński zaznacza, że dla przedsiębiorców oznacza to skrócenie czasu obsługi transakcji, a w praktyce może pozwolić także na przyspieszenie terminów płatności. Korzystanie z platformy będzie bezpłatne. Przed 1 sierpnia 2019 r. zamawiający nie będzie miał obowiązku przyjmowania przez platformę faktur o wartości poniżej 30 tys. euro

Platforma na skalę międzynarodową?

Za pomocą systemu teleinformatycznego w platformie elektronicznego wysyłania faktur będzie możliwość przysyłania dokumentacji nie tylko w Polsce, ale także do krajów Unii Europejskiej. System ten obsługiwany jest przez OpenPEPPOL, czyli międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które ma zapewniać europejskim przedsiębiorcom komunikację elektroniczną z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. Takowe rozwiązanie ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom z Polski uczestniczenie w zamówieniach publicznych organizowanych w innych krajach UE.

chevron-down
Copy link