Czym jest eLegitymacja?

30 kwietnia 2018
hello world!

E-legitymacja w szkołach i przedszkolach, a także nowe wzory szkolnych świadectw i arkuszy z ocenami. Takie zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

E-legitymacja - ułatwienie dla uczniów

Zgodnie z aktem prawnym, który wszedł w życie 27 kwietnia 2018 roku szkoły będą mogły wydawać e-legitymacje. Dokument przeznaczony będzie dla uczniów i niepełnosprawnych dzieci w przedszkolach. Zwolennicy papierowych odpowiedników nie muszą się obawiać, ponieważ przy odbieraniu legitymacji można dokonać wyboru w jakiej wersji chcemy ją otrzymać.

Źródło - men.gov.pl

Źródło - men.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie MEN, e-legitymacja jest odpowiedzią "na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów oraz samorządów." Legitymacja wyglądem będzie przypominać kartę bankową. Na odwrocie pojawi się pole, które umożliwia nadruk kodu kreskowego. Zgodnie z przepisami istnieje również możliwość kodowania na niej dodatkowych usług. Co najważniejsze, umożliwi to "wgranie" na dokument wykupionego  przez ucznia biletu miesięcznego. Nie będzie konieczne posiadanie odrębnego "kartonika".

Ważne: O innych usługach, w tym tych związanych z działalnością statutową szkoły będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców i dorosłych uczniów.

Nowe świadectwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadziło także zmiany we wzornictwie świadectw, dyplomów państwowych i innych ważnych druków dla takich szkół jak:

  1. szkoły podstawowe;
  2. szkoły ponadpodstawowe;
  3. dotychczasowe gimnazja;
  4. szkoły ponadgimnazjalne.

MEN na swojej stronie internetowej zaprezentowało najważniejsze zmiany, które wprowadzono w akcie prawnym z 27 kwietnia 2018 roku. Są to:

  1. nowe przepisy, które odnoszą się do procedury uwierzytelniania wszystkich świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń;
  2. nowe przepisy dot. wydawania apostille do ww. dokumentów;
  3. nowe wzornictwo świadectwa maturalnego;
  4. doprecyzowanie przepisów, które odnoszą się do "zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego";
  5. zmiany odnoszące się do świadectw szkolnych z językiem nauczania mniejszości narodowych, etnicznych lub regionalnych;
  6. wprowadzenie kategorii "inne zajęcia" na świadectwach (miejsce na wpisanie takich zajęć jak: WDŻ lub innych organizowanych przez szkołę.
chevron-down
Copy link