Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Gwałciciele będą surowiej karani

Spis treści
rozwiń spis treści

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie karnym zakłada zaostrzenie kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem z 5-15 lat pozbawienia wolności nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja przewiduje ponadto wprowadzenie dodatkowych środków karnych. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa ofiary gwałtu.

Zaostrzenie kar

Obecnie za gwałt ze szczególnym okrucieństwem zgodnie z art. 197 kodeksu karnego grozi od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. O szczególnym okrucieństwie mówimy w przypadku gwałtu na osobie starszej, kobiecie w zaawansowanej ciąży, osobie nieporadnej życiowo, przy użyciu środków niewspółmiernych do oporu ofiary czy też w sposób doprowadzający do znacznych dolegliwości fizycznych lub psychicznych. Projekt zakłada zaostrzenie kary do 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto nowelizacja uzupełnia dotychczasowy przepis o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary. Za to również ma grozić kara 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą od 3 do 15 lat więzienia.

Za gwałt na dziecku kara również ma zostać zwiększona. Obecnie wynosi od 3 do 15 lat. Po nowelizacji – od 5 do 15 lat, a nawet 25 lat pozbawienia wolności. Jeśli gwałt na dziecku połączony będzie z działaniem w warunkach recydywy lub ze szczególnym okrucieństwem, prowadzącym – w najgorszym scenariuszu – do śmierci, sprawcy ma grozić nawet dożywocie. Jeśli gwałciciel doprowadzi do śmierci dziecka, sąd ma mieć możliwość wyłączenia warunkowego zwolnienia z więzienia. Skazany będzie więc musiał odsiedzieć całą karę.

W przypadku działania w warunkach recydywy sankcja zaostrzona ma być nawet dwukrotnie niż dotychczas. O recydywie mówimy wtedy, gdy sprawca już wcześniej popełnił przestępstwo podobne. Kara dla recydywisty ma wynosić minimum podwójną wysokość dolnego zagrożenia za dany czyn do najwyższego zagrożenia zwiększonego o połowę . Jeśli zatem dolna kara wynosi 3 lata, za działanie w warunkach recydywy minimum wynosić będzie 6 lat. Analogicznie: jeśli górna granica to 10 lat, w warunkach recydywy będzie ona wynosiła 15 lat.

Zwiększenie bezpieczeństwa ofiary

Zgodnie z nowelizacją na wniosek ofiary gwałtu sąd będzie miał obowiązek zastosować nowe środki karne. Mogą one wystąpić w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym, zbliżania do niego na wskazaną w wyroku odległość czy też nakazu okresowego (na czas określony w wyroku) opuszczenia mieszkania zajmowanego z pokrzywdzonym. Ma to zapobiec obawom ofiary, że po odbyciu kary sprawca wróci do wspólnego mieszkania czy też otoczenia pokrzywdzonego i nadal będzie go nękał. Wobec sprawcy będzie mógł być również stosowany dozór elektroniczny (w postaci bransoletki na kostce) w celu sprawdzenia, czy respektuje zakaz zbliżania się czy też nakaz opuszczenia lokalu. Będzie mógł być również nałożony dozór policji.

Nowe przestępstwa

Projekt wprowadza również nowe przestępstwa. Do tej pory nie były one znane ustawie. Pierwszym z nich jest gwałt na kobiecie ciężarnej. O ile sprawca o tym wiedział lub w łatwością mógł się dowiedzieć (np. jeśli ciąża była już zaawansowana). Nowelizacja zakłada za to przestępstwo sankcję w wysokości od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara ma grozić sprawcy, który do gwałtu użył niebezpiecznego narzędzia (broni palnej, noża), środka obezwładniającego (np. pigułki gwałtu lub innych leków wyłączających świadomość), działał w sposób zagrażający życiu ofiary bądź też nagrał zdarzenie przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

Jako jeden przepis ma również zostać zakwalifikowane przestępstwo gwałtu prowadzące do śmierci ofiary. Do tej pory w takich sytuacjach sądy musiały orzekać na podstawie kilku przepisów kodeksu karnego i wymierzać za czyn kary łączne. Często były to kary zbyt niskie w porównaniu do społecznej szkodliwości czynu. Teraz kwalifikacja taka ma być ujęta w jednym przepisie. Zagrożenie karą ma wynosić od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career