Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, które aktualizuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wyczekiwane zmiany zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. - wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 5,35%. Dodatkowo, ma zostać zmieniony podział wynagrodzenia poprzez połączenie dwóch najniższych poziomów wykształcenia.

Kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie do wysokości 2 900,20 zł. Kwota ta stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkół publicznych.

Średnie wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty - 2 900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego - 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego - 4 176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego - 5 336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).

Jak wynika z danych podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  • obecnie ponad 60 proc. nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.
  • kolejne etapy podwyższania płac nauczycielskich zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

Jest to dość zasadnicza zmiana, biorąc pod uwagę, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. Natomiast w  2017 r. po raz pierwszy od 5 lat nauczyciele otrzymali waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3 proc.

Likwidacja czwartego poziomu wykształcenia

Poza wzrostem wynagrodzenia zasadniczego, projekt zakłada likwidację ostatniego (czwartego) poziomu wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli (pozostałe wykształcenie) i połączenia go z trzecim poziomem wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych). Nauczyciele otrzymujący obecnie wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze stawkami z czwartego poziomu wykształcenia to w szczególności nauczyciele, którzy ukończyli:

  • studium nauczycielskie;
  • studium wychowania przedszkolnego;
  • studium nauczania początkowego;
  • pedagogiczne studium techniczne.

Ponadto są to osoby posiadające tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.