Projekt o geoportalu już po pierwszym czytaniu

18 kwietnia 2018
hello world!

Rządowy projekt, który tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej powierza Głównemu Geodecie Kraju, trafił do dalszych prac w komisji sejmowej.

Jak tłumaczył w Sejmie wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej jest efektem powstania MIiR oraz przeniesienia do tego resortu działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

„Stworzyło to nową płaszczyznę do funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, która dostarcza m.in. niezbędnych informacji wykorzystywanych przez publiczne i niepubliczne podmioty planujące i realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym” - podkreślił wiceszef MC.

Przeniesienie infrastruktury do działu budownictwo

Jak tłumaczył Zagórski, projekt ustawy zakłada zmianę ustawy o działach poprzez przeniesienie spraw związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Zmiana ta - jak stwierdził wiceminister cyfryzacji - pozwoli na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Jak przykłady tych instrumentów wymienił m.in. geodezję, kartografię, planowanie i zagospodarowania przestrzenne.

- Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny - dodał Zagórski.

W projekcie proponuje się także, by za tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej był odpowiedzialny Główny Geodeta Kraju. Pozwoli to - jak uzasadnił Zagórski - na zachowanie spójności rozwiązań geoinformatycznych dotyczących portalu.

Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej:

  • przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości)
  • korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych).

Jest to centralny punkt dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych. Projektowane zmiany nadają także ministrowi właściwemu ds. budownictwa kompetencje, dzięki którym będzie on nadzorował i koordynował zbieranie informacji.

Zagórski zapewnił, że przeniesienie części kompetencji z Ministerstwa Cyfryzacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie zwiastuje likwidacji resortu cyfryzacji.

- Nie likwidujemy Ministerstwa Cyfryzacji - podkreślił.

Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

chevron-down
Copy link