Inwestycje drogowe - większy nadzór i walka z nadużyciami

24 lipca 2018
hello world!

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zwalczyć nadużycia w inwestycjach drogowych. Nowy projekt ustawy zakładka kilka istotnych zmian. Generalny wykonawca nie otrzyma pieniędzy dopóki nie rozliczy się ze swoimi podwykonawcami. Ma powstać również specjalna komisja do rozstrzygania sporów.

Walka z oszustwem

MS swoim projektem chce zakończyć rozkwit nadużyć wielkich koncernów. Bardzo często zdarzało się, że taki podmiot nie płacił swoim podwykonawcom za wykonaną pracę. "Chcemy zaproponować rozwiązania, które raz na zawsze ukrócą bezkarność i oszukańcze praktyki, których ofiarą padają podwykonawcy robót drogowych w Polsce. Ujawniane w mediach przypadki wielokrotnie kończyły się dramatami niewielkich firm budowlanych, ich bankructwem, upadłością, czasami dramatami rodzinnymi, a nawet zdarzyło się samobójstwo. Beneficjentem, który na tym korzystał, była wielka korporacja, z reguły zagraniczna, która zyskiwała gigantyczne pieniądze hojnie wypłacane przez polski Skarb Państwa." - podkreślał na stronie internetowej resortu, minister Zbigniew Ziobro.

"Sprawiedliwość i bezpieczeństwo"

Cały projekt jest jednym z elementów programu reform o nazwie "Sprawiedliwość i bezpieczeństwo". Dotyczy on inwestycji drogowych mających najwyższy priorytet. Są realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Celem całego przedsięwzięcia ma być stworzenie gwarancji dla przedsiębiorców i ich pracowników. Chodzi o zabezpieczenie ww. przed nadużyciami ze strony koncernowych zleceniodawców.

Ważne: Skarb Państwa stracił ok 1,4 mld zł na wypłacanie odszkodowań pokrzywdzonym. Nowe prawo ma spowodować przejście odpowiedzialności na zleceniodawcę.

Większy nadzór i drogowy rachunek powierniczy

Największe inwestycje drogowe będą posiadać stały nadzór budowlany sprawowany przez wykwalifikowanego inspektora. Jego zadaniem będzie m. in. wystawiać dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie każdego z etapów konkretnej inwestycji.

Najpoważniejszą zmianą będzie pozbawienie koncernów budowlanych dostępu do "żywej gotówki". Wypłata trafi na drogowy rachunek powierniczy, a możliwość jej wypłaty będzie jedynie w wypadku rozliczenia się ww. podmiotu ze wszystkimi swoimi podwykonawcami.

Pojawić ma się również nowy organ odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów. Komisja Inwestycji Drogowych ma stać na straży sprawiedliwego rozliczania się koncernów budowlanych ze swoimi podwykonawcami. 

Ważne: W składzie KID znajdzie się 11 członków: 3 inżynierów budownictwa, 3 prawników, 3 ekonomistów/biegłych rewidentów/księgowych i 2 przedstawicieli organizacji społecznych. Każde postępowanie ma trwać nie dłużej niż 14 dni.

Kara za nadużycie bardziej dotkliwa

Cytując informacje zawarte na stronie resortu "projekt przewiduje surowe kary za nadużycia przy strategicznych inwestycjach drogowych." Kary są odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości na wiele skarg pokrzywdzonych podwykonawców.

Kary za ww. nadużycia:

  • za uzależnienie wypłaty podwykonawcy całości lub części umówionego wynagrodzenia od okoliczności nieprzewidzianych w umowie lub przepisach prawa - grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia;
  • za wykorzystywanie przymusowego położenia podwykonawcy (np. podwykonawcy grozi upadłość lub konieczność zwalniania pracowników) - kara do 3 lat więzienia;
  • za nieprzedstawienie inspektorowi budowlanemu wymaganych ustawą dokumentów lub udaremnianie albo utrudnianie w inny sposób wykonywania czynności - kara grzywny.

 

 

chevron-down
Copy link