Mieszkania pod wynajem - wsparcie dla gmin

4 maja 2018
hello world!

Wsparcie dla samorządów w tworzeniu mieszkań przeznaczonych na wynajem, a także dofinansowania na budowę nowych lokali. Takie możliwości wprowadza nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu lokali socjalnych, która weszła w życie 1 maja 2018 roku.

Łatwiejsze pozyskanie mieszkania

Celem ustawy ma być poprawa dostępności mieszkań. Wprowadzone zostały zmiany mające wpływ na realizację programu wsparcia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Związane jest to z budownictwem kierowanym do osób najmniej zamożnych i zawiera także nowe formy wspierające gminy w rozwoju ww. budownictwa społecznego czynszowego.

Nowelizacji uległy zasady wsparcia dla samorządów dot. tworzenia mieszkań pod wynajem. Ułatwi to gminom ubiegania się o dofinansowania. Jednym z przykładów tych zmian jest brak konieczności warunku wydzielania odpowiedniej liczby lokali socjalnych z zasobów gminnych.

Wymogi dla lokalu

Lokal, który Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) zdecyduje się wziąć pod wynajem lub podnajem musi spełniać wymogi ustawowe związane z tzw. najmem socjalnym. Powinien on spełniać warunki mieszkania, które posiada odpowiednie wyposażenie i stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia wynajętych pokoi nie może być mniejsza niż 10m2. Lokal powinien mieć zwiększony "metraż" o 5m2 za każdą dodatkową osobę przebywającą na stałe z najemcą. Zgodnie z ustawą, mogą to być mieszkania o obniżonym standardzie.

Wsparcie finansowe, które nie będzie podlegać zwrotowi otrzyma osoba, która posiada dochody, które uniemożliwiają mu zaspokajanie potrzeb związanych z mieszkaniem. Jednocześnie najemca posiada na tyle wysoką "wypłatę", że nie ma możliwości otrzymania lokalu komunalnego.

Wsparcie finansowe dla gmin

Nowelizacja ustawy umożliwia bezzwrotne finansowe wsparcie, które może zostać udzielone gminom, a także związkom międzygminnym w sytuacji, kiedy współuczestniczą one w tworzeniu lokali przez innego inwestora.

Instytucja dofinansowania nie skupia się na samych mieszkaniach pod wynajem. W jej granicach mieszczą się także remonty i przebudowy noclegowni, a także schronisk dla bezdomnych. Wspierane są również przedsięwzięcia, których celem jest utworzenie ogrzewalni.

Te same przedsięwzięcia mogą być jednocześnie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Takie rozwiązania ma możliwość zastosować inwestor.  Jedynym warunkiem jest to, że ww. wsparcie nie obejmie tych samych kosztów co te wykorzystane ze wsparcia określonego w ww. ustawie.

chevron-down
Copy link