Nowe kasy fiskalne od lipca?

2 maja 2018
hello world!

Prawdopodobnie już 1 lipca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące VAT. Znowelizowane zostaną między innymi zasady wystawiania paragonów i faktur. To może się wiązać z koniecznością zakupu nowych kas fiskalnych.

Nad nowymi przepisami pracuje Ministerstwo Finansów. Projekt ma znowelizować szereg ustaw, między innymi ustawę o podatku od towarów i usług oraz Prawo o miarach. Zmiana wymuszona została przez nasilające się głosy dotyczące nadużyć w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

Na paragonie musi być NIP

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza nową zasadę "nabijania" paragonów. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku, gdy kupujący żąda wystawienia faktury do zakupu, za który otrzymał już paragon, otrzyma fakturę tylko w sytuacji, gdy na paragonie uwidoczniony został jego numer NIP. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację. Zgodnie z informacją resortu zmiany te wymuszone są nieuczciwymi procederami. Polegają one na wystawianiu faktur "znajomym" firmom, w zamian za np. korzyść majątkową, do paragonów, które zostały wystawione, ale nie odebrane przez klientów. Takie praktyki powodują, że firmy mogą dokonywać odliczenia podatku VAT od towarów i usług, których tak naprawdę nie nabyły. Tym samym zawyżają koszty podatkowe. Zmiany mają pomóc uszczelnić system podatku VAT. Proponowana nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem lipca tego roku.

Nowe przepisy, nowe kasy fiskalne?

Niestety nie wszystkie obecnie dostępne na rynku kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia na wydrukowanym paragonie numeru NIP kupującego. To zła wiadomość dla przedsiębiorców, gdyż będzie na nich wymuszać obowiązek nabycia nowej kasy fiskalnej. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mieli możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie wcześniej wystawionego paragonu.

Kasy online od października

Priorytetowym działaniem Ministerstwa Finansów jest uruchomienie kas online. Ich działanie polegałoby na tym, że urządzenie automatycznie przesyłałoby dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ich wejście do obrotu nie będzie jednak początkowo obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabyć do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Projekt nie przewiduje też obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż. W pierwszej kolejności bezwzględnym obowiązkiem stosowania nowych kas będą objęte branża paliwowa, gastronomia i fryzjerstwo.

chevron-down
Copy link