Mosty dla regionów - rozpoczęcie naboru

17 sierpnia 2018
/

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Mosty dla Regionów. Każdy z samorządów, który wykaże zainteresowanie ma szanse otrzymać dofinansowanie. 80% kosztów inwestycji może zostać zwrócone.

Warunki i termin złożenia wniosku

Zadaniem programu jest finansowe wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w celu uzupełnienia sieci drogowej w zakresie "przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji, a także budowy brakujących przepraw mostowych".

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju określa warunki, które musi spełnić zainteresowany samorząd. Są to m. in.:

 • dokumentacja, która powstała dzięki dofinansowaniu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku,
 • przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa,
 • budowa mostu zacznie się najpóźniej 3 lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

"Zainteresowane samorządy mogą składać wnioski zarówno o dofinansowanie realizacji mostów wskazanych na liście projektów rekomendowanych, jak również innych nowych przepraw. I jedne, i drugie muszą wziąć udział w naborze." - Adam Hamryszczak, wiceminister MIiR.

Każdy z dokumentów wymaganych  do rozpoczęcia inwestycji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nabór będzie trwać do 29 marca 2019 roku i każdy chętny samorząd (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) może złożyć swój wniosek.

Budowa ok. 20-30 mostów

W całym programie 21 przepraw jest szczególnie istotnych, jednakże realizacja każdej z planowanej budowy jest zależna od Jednostek Samorządu Terytorialnego.

www.miir.gov.pl

Wymienione w powyższym wykazie lokalizacje mostów zostały wytypowane przez MIiR.

"Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne." - Mateusz Morawiecki, Premier RP.

www.miir.gov.pl

Fundusze na realizację programu

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów na realizację zadań, które obejmuje Program zostanie przeznaczone 2,3 mld. zł. Program ma trwać do 2025 roku. Całość kwoty ma zostać rozłożona na 8 części, w tym:

 1. 5 mln. zł - w 2018 roku;
 2. 15 mln. zł - w 2019 roku;
 3. 20 mln. zł - w 2020 roku;
 4. 120 mln. zł - w 2021 roku;
 5. 350 mln. zł - w 2022 roku;
 6. 500 mln. zł - w 2023 roku;
 7. 500 mln. zł - w 2024 roku;
 8. 790 mln. zł - w 2025 roku.