Narodziny dziecka zgłosisz przez internet

25 stycznia 2018
hello world!

Przyjęte projekty zmiany aktów prawnych: ustawy o ewidencji ludności oraz Prawa o aktach stanu cywilnego zakładają między innymi umożliwienie rejestracji narodzin dziecka oraz wybór imienia za pośrednictwem internetu. Nowelizacja ta daje zielone światło do utworzenia e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Zmiany w rejestrze PESEL powiążą ponadto jednoznacznie dziecko z rodzicami.

Rejestracja narodzin przez internet

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego daje możliwość zgłoszenia narodzin dziecka jedynie podczas wizyty w urzędzie. Dopełnić tej formalności mogą jedynie matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy matka lub ojciec dziecka mają mniej niż 16 lat, zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zarejestrować dziecko może również pełnomocnik ustanowiony przez rodziców. Nie ma natomiast żadnej możliwości rejestracji w inny sposób, niż poprzez wizytę w urzędzie.

Nowelizacja umożliwi zgłoszenie narodzin dziecka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Będzie to bez wątpienia dużym ułatwieniem dla świeżo upieczonych rodziców, którzy – zamiast biegać po urzędach – będą mogli w pełni oddać się radości z narodzin potomka. Zgłoszenie będzie zawierało od razu oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany odpis aktu urodzenia dziecka,  powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

Przepisy dotyczące rejestracji przez internet mają wejść w życie 1 czerwca 2018 roku. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało ponadto, że rozpoczęło już prace nad formularzami internetowymi dotyczącymi tej usługi.

Rejestr PESEL powiąże dziecko z rodzicem

Obecne regulacje nie dają możliwości jednoznacznego powiązania obywatela z jego rodzicami. Zawartość aktów stanu cywilnego nie daje bezpośredniego odniesienia do relacji dziecko-rodzic, ponieważ gromadzone są w niej jedynie imiona, nazwiska oraz nazwiska rodowe rodziców, co nie zawsze daje podstawę do jednoznacznego ustalenia tożsamości rodzica. Powoduje to znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej.

Zgodnie z nowelizacją nastąpi dodanie numerów PESEL, o ile takie numery zostały im nadane, przy karcie urodzenia dziecka. Analogicznie zostanie poszerzony zakres gromadzonych danych w rejestrze PESEL. Spowoduje to jednoznaczne powiązanie dziecka z jego rodzicami, wpisanymi w akcie urodzenia. Umożliwi to podmiotom korzystającym z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL na pobranie tych relacji, co uprości proces realizacji świadczeń, umożliwi łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych (takich jak Rodzina 500 Plus). Projekt wpisuje się także w postulaty GUS wprowadzenia mechanizmów takich realizacji dla celów statystyki publicznej.

Zmiana dotycząca powiązana dziecka z rodzicem w rejestrze PESEL ma zacząć obowiązywać od 1 grudnia 2018 roku.

chevron-down
Copy link