Małe i średnie firmy będą zwolnione z części przepisów RODO

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi wielomilionowymi karami.

Czy bezwzględnie każdy przedsiębiorca musi się nastawić na tak surowe przepisy?

Odpowiedzi na to nurtujące pytanie we wspólnym oświadczeniu z dnia 23 stycznia 2018 roku Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdziły, że względem małych i średnich firm będą stosowane lżejsze przepisy dotyczące dostosowania się do RODO.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (małe, średnie przedsiębiorstwa) zostaną zwolnione z części wymagań, jakie nakłada na nie RODO.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to firmy, które zatrudniają mniej niż 250 osób.  Nie przetwarzają one danych wrażliwych i nie udostępniają danych innym podmiotom. Te firmy nie będą musiały informować swych klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

O takim ograniczeniu stosowania wchodzących w życie 25 maja br. przepisów zdecydowały we wspólnym stanowisku ministerstwa cyfryzacji oraz przedsiębiorczości i technologii. Można z niego wywnioskować, że zaproponowane zasady znajdą się w przygotowywanej krajowej ustawie. Ustawa ta ma być uzupełnieniem do unijnego rozporządzenia.

Które przepisy będą dotyczyć MŚP?

Jednak MŚP będą zobowiązane jak każdy przedsiębiorca do poinformowania osób których dane będą przetwarzane (na etapie ich gromadzenia), o swoich danych, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (o ile takiego posiada). Pełne zastosowanie znajdzie również art. 33 RODO, gdzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tym samym nie uniknie odpowiedzialności za naruszenie prawa.

Wprowadzone ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić im prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów. Mowa o przetwarzaniu danych. Jednak bez wątpienia realizowanie rozbudowanego obowiązku informacyjnego. o którym mowa w art. 13 RODO, sprawiałoby  wiele trudności, zwłaszcza, gdy pierwszy kontakt klienta z przedsiębiorcą następuje drogą telefoniczną, która utrudnia kilkuminutowe odczytywanie długich komunikatów i treści prawnych.