Nieoznakowane fotoradary. RPO pyta ministra infrastruktury

24 sierpnia 2018
hello world!

Fotoradary stacjonarne, które rejestrują pojazd przejeżdżający na czerwonym świetle nie są oznakowane. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na skargi obywatelskie w tej sprawie i zwraca się do Ministerstwa Infrastruktury. Powodem reakcji jest brak przepisów regulujących sprawę ww. fotoradarów. Taki stan rzeczy utrzymuje się od 2015 roku.

Bezprawne mandaty?

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od ludzi, którzy otrzymują mandaty za przejazd na czerwonym świetle. Dzieje się tak, ponieważ powodem do wystawienia kary za wykroczenie jest wskazanie fotoradaru, który dokonał pomiaru. Problem w tym, że urządzenia nie są oznakowane, a podstawa prawna określająca ich działanie nie została do tej pory uregulowana.

Od zmiany przepisów dotyczących fotoradarów, czyli od 3 lat nie zostało wydane jakiekolwiek rozporządzenie zmieniające ten stan rzeczy. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, a dokładniej zgodnie z art. 129h ust. 5 minister infrastruktury ma obowiązek określić trzy warunki. Są to:

  • lokalizacja radaru;
  • sposób oznakowania (przede wszystkim urządzenie ma być widoczne);
  • sposób mierzenia zachowania pojazdu.

Brak podstawy prawnej od 3 lat

Przed zmianą przepisów przed 2015 rokiem istniało unormowanie prawne dotyczące ww. fotoradarów. Wszystko zmieniło się po uchyleniu obowiązującego wówczas rozporządzenia. Wtedy też straż gminna została pozbawiona prawa do stawiania fotoradarów. W obecnej sytuacji posiada je tylko Inspekcja Transportu Drogowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich na swojej stronie podkreśla, że akt prawny sprzed 2015 roku również nie był w tym względzie doskonały. Nie określono sposobu uprzedzania kierowcy o znajdującym się przed nim fotoradarze. Jest to o tyle istotne, że prowadzący pojazd ma prawo wiedzieć, czy urządzenie działające na drodze ma za zadanie mierzyć prędkość, czy rejestrować przejazdy na czerwonym świetle.

W czerwcu 2016 roku Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt nowego rozporządzenia i odbyły się konsultacje publiczne. Uwagi do zmian prawnych można było składać do 8 lipca 2016 roku. Od tamtego czasu minęło ponad 2 lata, a innych śladów działalności w tej dziedzinie nie sposób zobaczyć. Adam Bodnar (RPO) zdecydował się wystosować prośbę do ministra infrastruktury o wskazanie, kiedy zostaną wydane przepisy wykonawcze odpowiadające zapotrzebowaniu w aspekcie fotoradarów.

chevron-down
Copy link