Sprzedaż mieszkania bez podatku - zmiany w PIT

10 stycznia 2019
hello world!

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Na nowej regulacji skorzystają przede wszystkim spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powinny dać więcej czasu na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Na nowelizacji zyskają spadkobiercy

Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza znaczące zmiany dotyczące obliczania terminu posiadania mieszkania nabytego w drodze spadku, które spadkobierca chciałby sprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego .

Do tej pory przepisy wskazywały, że pięcioletni okres posiadania mieszkania należy liczyć od dnia nabycia spadku. Gdy spadkobierca zdecydował się zatem na sprzedaż mieszkania przed upływem tego terminu, musiał zapłacić 19% podatku. Wyjątkiem, zwalniającym z obowiązku uiszczenia podatku, była sytuacja, gdy spadkobierca przeznaczył kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe.

Od 1 stycznia 2019 roku rzeczony termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub wybudował mieszkanie. Takie rozwiązanie spowoduje, że w większości wypadków spadkobiercy unikną obowiązku uiszczania podatku. Nowe przepisy przewidują ponadto, że do kosztów podatkowych sprzedaży mieszkania uzyskanego na podstawie spadku spadkobierca będzie mógł zaliczyć również koszty jego nabycia bądź wybudowania przez spadkodawcę. Co więcej, do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć długi i ciężary spadkowe.

Więcej czasu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych

Przepisy funkcjonujące od 1 stycznia 2019 roku przedłużają termin na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych. Zwalniają one z konieczności uiszczenia podatku dochodowego. Według poprzedniej regulacji spadkobierca miał 2 lata (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym sprzedał nieruchomość) na spożytkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. By skorzystać ze zwolnienia od podatku, należało w miejsce zbytego mieszkania kupić nowe. Przy obecnym kształcie rynku nieruchomości termin ten wydawał się oczywiście za krótki. Aktualne przepisy przewidują, że na realizację własnych celów mieszkaniowych spadkobierca będzie miał 3 lata.

chevron-down
Copy link