Nowe rozporządzenie ws. gospodarki wodnej

14 marca 2018
hello world!

10 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Akt prawny przyporządkowuje poszczególne gminy właściwym im miejscowo organów regulacyjnym. Są nimi dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej wchodzący w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Cele rozporządzenia

Akt prawny ministerstwa ma na celu określić przede wszystkim zakres zbiorowego zaopatrzenia gmin w wodę, a także odprowadzania z nich ścieków. Przyporządkowanie ww. jednostek samorządu terytorialnego do właściwych organów regulacyjnych ma określić sposób działania i realizację celów rozporządzenia.

Wskazana została również sytuacja, w której zbiorowe doprowadzanie wody i usuwanie ścieków obejmuje min. dwie gminy to właściwym miejscowo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGWWP jest organ JST o największej liczbie odbiorców usług.

Warunki rozliczenia za wodę i ścieki

2 marca 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie określające taryfy, wzory wniosków o ich zatwierdzenie, a także warunki rozliczeń na zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W akcie prawnym uwzględnione zostały postulaty branży wodno-kanalizacyjnej. W dokumencie nie zawarto górnego ograniczenia marży i umożliwiono uwzględnianie w kalkulacji taryf całej wartości amortyzacji środków trwałych. Nie będzie to zależne od ich źródeł finansowania.

Jak podkreśla Ministerstwo wniosek taryfowy przez nich określony jest prosty, a jego uzupełnienie nie powinno sprawić żadnych kłopotów pracownikom z branży wodno-kanalizacyjnej. Dalej resort informuje, że na stronie Wód Polskich powinny pojawić się szczegółowe instrukcje dotyczące poprawnego wypełniania ww. wniosków.

Wydziały taryf

Do 12 marca 2018 roku przedsiębiorstwa miały czas, aby przesłać wnioski o zatwierdzenie taryf do odpowiednich oddziałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W całej strukturze PGWWP zostały wyodrębnione specjalne wydziały taryf zarówno na poziomie centralnym, jak i w jej 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo podkreśla, że pracownicy tych komórek mają już za sobą szkolenie z zakresu rozpatrywania wniosków składanych przed przedsiębiorców. Przy opracowaniu ww. taryfy określone zostają takie czynniki, jak:

  1. rodzaj prowadzonej działalności;
  2. rodzaj i strukturę taryfy;
  3. taryfowe grupy odbiorców usług;
  4. warunki rozliczeń;
  5. rodzaj i wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania.
chevron-down
Copy link