Kodeks wyborczy: zmiany przed wyborami samorządowymi

27 sierpnia 2018
hello world!

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. Druga tura wyborów odbędzie się zaś 4 listopada. Warto wiedzieć więcej o nowych zasadach. Zmiany dotyczą m.in. długości kadencji jak i samego głosowania.

Dwukadencyjność prezydentów, wójtów i burmistrzów

Nowe przepisy wprowadzają dwukadencyjność burmistrzów, wójtów i prezydentów miast z jednoczesnym przedłużeniem ich kadencji do 5 lat. Osoba, która zostanie wybrana na dwie kadencje nie będzie mogła ubiegać się po raz kolejny o wyżej wymienione stanowisko.

Przepis formalnie będzie funkcjonował już od listopadowych wyborów.  W praktyce jednak jego upowszechnienie nastąpi w pełni w 2028 roku. Ponadto zmiany dotkną możliwość kandydowania na kilka stanowisk. Do tej pory osoba starająca się o fotel burmistrza nie mogła ubiegać się o mandat radnego miejskiego, jednak miała możliwość startu w wyborach do rady powiatu czy też do sejmiku województwa. Nowe przepisy całkowicie odwrócą dotychczasową praktykę. I tak według nowego Kodeksu wyborczego -osoba startująca na stanowisko burmistrza będzie mogła startować równocześnie wyłącznie do rady miasta w tej samej gminie.

Zmiany w głosowaniu

Dotychczas, aby oddać ważny głos, wyborca musiał zaznaczyć na karcie wyborczej dwie przecinające się linie w obrębie kratki, przy nazwisku kandydata. Według nowych przepisów, aby oddać ważny głos należy przy nazwisku kandydata postawić co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Ponadto do tej pory dopisywanie innych kandydatur lub też stawianie innych znaków poza miejscem przeznaczonym na oddanie głosu było dopuszczalne. Jeśli jednak dopiski lub znaki pojawiały się przy określonym kandydacie lub w obrębie pola do głosowania, głos stawał się nieważny. Po nowelizacji wyborca będzie miał możliwość korekty, gdy  omyłkowo zaznaczy niewłaściwą kratkę. W takim przypadku, aby głos został uznany za ważny należy całkowicie zamalować błędnie wybraną kratkę, a znak „X” postawić przy nazwisku swojego kandydata.

Istotną zmianą służącą „społecznej kontroli” wyborów będzie zainstalowanie kamer w lokalach wyborczych. Od tej pory każdy zainteresowany obywatel będzie miał możliwość śledzenia przebiegu głosowania w Internecie.

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link