Obwody łowieckie a wyłączenie gruntu z jego obszaru

3 kwietnia 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie ułatwia wyłączenie z polowań gruntu, który wchodzi w skład obwodu łowieckiego. Akt prawny wszedł w życie 1 kwietnia 2018 roku.

Podział na obwody łowieckie

Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty będzie miał możliwość przekazania swoich uwag do projektu uchwały dot. podziału na obwody łowieckie. Przy ich rozpatrzeniu będą brane pod uwagę m. in. właściwość konkretnej nieruchomości, a także prowadzona na niej działalność.

Nowelizacja wprowadza również możliwość żądania odszkodowania od województwa. Musi być ono związane uniemożliwieniem lub ograniczeniem korzystania z ww. nieruchomości w określony sposób.

Oświadczenie dla starosty

Akt prawny określa również możliwość złożenia staroście oświadczenia przez właściciela lub użytkownika wieczystego. Zainteresowani, których "teren" znajduje się w obwodzie łowieckim dzięki temu mogą sprzeciwić się prowadzeniu polowań na ich gruncie. Minusem takiego rozwiązania będzie pozbawienie danej osoby odszkodowań za szkody powstałe na nieruchomościach w uprawach i płodach rolnych.

Nowelizacja zmienia także odległość obszaru od zabudowań mieszkalnych, na którym można polować. Poprzednio myśliwy nie mógł się zbliżyć do nich na odległość 100m, teraz wynosi ona 150m. Zabronione jest również użycie broni myśliwskiej w celu "ustrzelenia" zwierzęcia w odległości 0,5km od wszelkich miejsc zgromadzeń publicznych.

Uprawy rolne a wyrządzane szkody

Myśliwi zostali pozbawieni możliwości samodzielnego szacowania szkód. Akt prawny określił, że do tego zadania zostaną przydzieleni zespoły, które składać się będą z przedstawicieli gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego. W ten skład wejdzie również sam zainteresowany, czyli właściciel nieruchomości, na której szkoda wystąpiła.

Większy nadzór Ministra Środowiska

Nowe przepisy powiększają również wachlarz możliwości nadzorczych Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Będzie on m. in. zatwierdzał statut PZŁ, powoływał zarząd głównego związku i Łowczego Krajowego. W stosunku do tego drugiego będzie on wybierał spośród przedstawionych 3 kandydatów. W jego kompetencji będzie również odwołanie ww. Łowczego.

Ważne: Nowelizacja ustawy określa również, że w szeregi władz PZŁ nie dostaną się osoby, które współpracowały lub były funkcjonariuszami w PRL. Każdy z myśliwych posiadających broń będzie mieć obowiązek przechodzić badania lekarskie i psychologiczne w odstępach pięcioletnich. Nieletni nie będą mieli możliwości uczestniczyć w polowaniach.

 

 

chevron-down
Copy link