Wydłużony obowiązek gminy do zapewnienia lokalu zamiennego

29 stycznia 2018
hello world!

26 stycznia 2018 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Ma ona m.in. zapewniać mieszkańcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki, w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku gminnego.

Dłuższy czas na zapewnienie lokalu zamiennego

Niewątpliwie najważniejsza zmiana to wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten będzie spoczywać na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu. Do tej pory zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw lokatorów jedynie do końca 2017 r. gminy miały obowiązek zapewnienia najemcom lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki.

Lokal gminny będzie przysługiwał najemcy, jeśli nie posiada innej umowy najmu w tej samej gminie. Celem uchwalonej poprawki jest uniknięcie procesów sądowych na tle wywiązywania się z tych obowiązków pokrycia kosztów przeprowadzki.
Kompleksowe projekty ustaw mieszkaniowych zostaną przedstawione Sejmowi w najbliższym czasie.

Nowelizacja zakłada ochronę lokatorów od 1 stycznia 2018 roku

Określenie czasu obowiązywania nowelizacji z datą wsteczną jest rozwiązaniem bezwzględnie krytykowanym przez Trybunał Konstytucyjny. Bez wątpienia nie ma też co liczyć na aprobatę wśród gmin. Powszechnie jednak uznano, iż jest to uzasadnione, szczególnie – jak w tym przypadku - w sytuacjach, gdy chodzi o realizację innej wartości konstytucyjnej, uznanej za ważniejszą.

chevron-down
Copy link