Opodatkowanie VAT bonów od nowego roku na nowych zasadach

10 października 2018
hello world!

Nowelizacja ustawy o VAT została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany te wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej. W projekcie nowelizacji ustawy zostało wprowadzone pojęcie bonu. Bon może występować w formie papierowej lub w postaci elektronicznego kodu kreskowego.

Określone w projekcie rodzaje bonów

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT określono pojęcie, jakim jest bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia. Bon jednego przeznaczenia to np. bon na usługę krawiecką. Bon różnego przeznaczenia to np. karty podarunkowe na różnego rodzaju towary lub usługi. Nowelizacja zawiera zasady opodatkowania transakcji zapłaconych za pomocą bonów. W projekcie znajdują się również regulacje określające podstawy opodatkowania transakcji zapłaconych za pomocą różnego rodzaju bonów.

Bon uznany za towar lub usługę

Wykorzystanie bonów jednego przeznaczenia uznane zostanie za towar lub usługę. Ministerstwo Finansów zaznacza, że emitent takiego bonu będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT. Ma to następować na identycznych zasadach jak przy dostawie towarów lub wykonywaniu usług objętych tych bonem. Ponadto sama emisja takich bonów wiąże się z naliczeniem podatku VAT. Naliczenie podatku będzie następowało niezależnie od tego, czy zostanie on zrealizowany. Dotyczy to również dystrybutorów sprzedających na własne konto bony jednego przeznaczenia. Będą oni od sprzedaży tych bonów musieli odprowadzić podatek VAT. Będzie się to odbywało na identycznych zasadach, jakby sprzedawali oni towary lub świadczyli usługi objęte bonami. 

Jak wyglądać będzie rozliczenie podatku VAT od bonów?

Według przepisów dostawa towarów lub świadczenie usług w zamian za wynagrodzenie w postaci bonu jednego przeznaczenia nie będzie transakcją niezależną. To znaczy, że samo wykonanie usługi lub dostawa towaru w zamian za bon nie będzie powodowało ponownego naliczenia podatku w części pokrytej bonem. Jeżeli chodzi o bony różnego przeznaczenia, w projekcie doprecyzowane zostało, że VAT powinien zostać pobrany po dostarczeniu towarów lub usług. Opodatkowaniu podlega rzeczywiste przekazanie towarów lub wykonanie usług. Oznacza to, że zapłata za pomocą bonu przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi nie będzie podlegać podatkowi VAT. Należy zaznaczyć, że nowe przepisy dotyczące bonów będą miały zastosowanie do bonów wydanych tylko po 31 grudnia 2018 roku.

Opodatkowanie usług elektronicznych również ulegnie zmianom

Projekt ustawy nowelizującej przepisy o VAT zakłada wprowadzenie zmian w opodatkowaniu usług elektronicznych świadczonych dla konsumentów z pozostałych państw UE. Zmiana dotyczy usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych. Według zmian zawartych w projekcie wprowadzony zostanie próg, do wysokości którego podatnicy unijni będą mogli rozliczyć VAT według zasad obowiązujących w kraju siedziby firmy. Próg ten wyniesie 10 tys euro i ma się odnosić do rocznej wartości świadczonych usług netto dla unijnych konsumentów oprócz Polski.

chevron-down
Copy link