Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Spis treści
rozwiń spis treści

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług. Rząd przygotował 15 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku. Pakiet ten realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Przynosi im m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Pakiet SLIM VAT

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kilka miesięcy temu opracowało pierwszy pakiet SLIM VAT. Był to pilotażowy projekt, ułatwiający rozliczenia tego podatku i znoszący zbędne obowiązki, utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Natomiast nowy pakiet składa się z 15 nowych uproszczeń. Z pewnością oszczędzą one przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i poprawią płynność firm, szczególnie ważną w czasie epidemii. Proponowane w drugim pakiecie SLIM VAT rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rynek za pomocą aplikacji Głos Podatnika oraz w trakcie spotkań z cyklu „Dialog z Biznesem”.

SLIM VAT 2 – przyjęte rozwiązania 

Drugi pakiet usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

 1. prostsze fakturowanie,
 2. przyjazne odliczanie VAT,
 3. VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
 4. VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 5. poprawa płynności w MPP i ulga na złe długi.

Co więcej, podatnicy nie będą musieli wskazywać choćby przyczyny korekty faktur. Zrezygnowano także z duplikatów faktur. Ponadto wydłużono możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Zwiększona została również elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Takie rozwiązania nie tylko zwiększają komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu.

Problem faktur zbiorczych

Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z problemem faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2 możliwe będzie stosowanie ich, gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom. Z nowych rozwiązań zadowoleni będą także przewoźnicy oraz użytkownicy komunikacji zbiorowej. Obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe czy autobusowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne jest kłopotliwe proszenie o fakturę w kiosku albo u kierowcy. Teraz możliwe będzie odliczenie VAT od krótszych przejazdów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Przeczytaj również: Nowe zasady rozliczania korekt VAT

Poprawa płynności finansowej

Pakiet SLIM VAT 2 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Wprowadzono bowiem oczekiwaną przez przedsiębiorców możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Ponadto otwarto także możliwość płacenia z rachunków VAT składek na rzecz KRUS.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,
 • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
 • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

SLIM VAT 2 – inne ważniejsze rozwiązania

 • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych
 • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku; wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania
 • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny
 • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
 • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na rzecz KRUS
Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career