Obszar Polski stał się specjalną strefą ekonomiczną

5 lipca 2018
hello world!

Cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Takie prawo zostało wprowadzone przez ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu przysługują w niej specjalne przywileje, z których skorzystają duże, średnie, małe i mikro firmy.

Jedna strefa ekonomiczna

Cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej stał się pojedynczą strefą inwestycji. Zgodnie z aktem prawnym dzięki temu inwestorzy otrzymają zwolnienia podatkowe od 10 do 15 lat. Każda firma zaliczająca się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw otrzyma dodatkowe punkty. Na to samo mogą liczyć ci, którzy wykorzystają odpowiednią lokalizację. Mowa o inwestycji w powiecie posiadającym wysoki stopień bezrobocia lub w średnim mieście, które traci funkcje społeczno-gospodarcze.

Zgodnie z nową ustawą doceniane mają być także przedsięwzięcia wpływające na konkurencyjność i innowacyjność gospodarek o charakterze regionalnym.

Ulgi dla każdej firmy

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji podkreśla, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma beż ograniczeń obszarowych. Premiowane będą inwestycje związane m. in. z:

  • tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych;
  • centrów usług wspólnych
  • współpracą z polskimi uczelniami
  • rozwijaniem ciągu dostawców w kraju;
  • tworzeniem miejsc pracy, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia krajowa;
  • rozwijaniem współpracy w ramach sektorów pokrewnych.

Brak terytorialnych ograniczeń

Nowa ustawa znosi ograniczenia terytorialne co zgodnie z zamierzeniem ma przyśpieszyć wydawanie decyzji o konkretnym wsparciu. Czas ten mógł trwać od 6 miesięcy do 2 lat. Zmiany doprowadziły do tego, że mikro, małe i średnie firmy nie mają obowiązku przenosić się do poszczególnych stref. Teraz rozwój ma nastąpić tam, gdzie wygodniej.

Kto zostanie zwolniony z podatku do 2026 roku?

Każda z firm, która posiada już zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych ma zostać zwolniona z podatku. Termin ten obowiązywać będzie do 2026 roku. Jednocześnie jest to czas, w którym całkowicie zostaną zakończone działalności specjalnych stref ekonomicznych. Do tego roku również możliwe jest wydłużenie terminu obowiązywania decyzji do 15 lat. Chodzi o tereny objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE).

chevron-down
Copy link