Prawnicy przeciwko ograniczaniu tajemnicy zawodowej - działania przyniosły skutek

8 października 2018
hello world!

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraziło sprzeciw wobec planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w zakresie zwalniania z tajemnicy zawodowej, co do których prowadzone były prace legislacyjne.

Sprzeciw został zawarty w uchwale porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z 28 września br. w związku z proponowanymi zmianami dotyczącymi zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym.

Zmiany planowane przez Ministra Sprawiedliwości

Projekt zmian, nad którym trwały prace w resorcie sprawiedliwości zakładał między innymi, że prokurator będzie mógł zmusić: adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, dziennikarza, lekarza oraz innych przedstawicieli zawodów obowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej do ujawnienia poufnych informacji, nawet bez zgody sądu.

Całość projektu do samego końca nie była znana. Przedstawiciele ministerstwa przyznawali jednak, że zawierał on propozycje jak ta powyżej. Taką informację przekazał Jan Kanthak, sprawujący funkcję rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości. Stwierdził on, że w tym przypadku mówimy o bardzo wstępnych analizach, rozmowach wewnątrz resortu sprawiedliwości, co do danej tajemnicy, nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

O pracach nad projektem informował również Zbigniew Ziobro. Poinformował on, że z propozycją zmian wystąpili prokuratorzy. Miałoby im to ułatwić pracę i "dochodzenie do prawdy i dowodów".

Stanowisko samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w swojej uchwale stwierdziło, iż przymus tajemnicy zawodowej ma charakter gwarancyjny. Sprzyja on obywatelom. To obywatele odgrywają rolę głównych beneficjentów. Ochrona, o której mowa, pociąga za sobą wartości, takie jak prawo do prywatności oraz do rzetelnego procesu (chronione przez Konstytucję i prawo międzynarodowe).

Jak można przeczytać w oświadczeniu, działalność zmierzająca do naruszenia tajemnicy zawodowej lub zagrożenia jej może powodować brak zaufania obywateli do państwa. Prowadzi to do utraty poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie znacznie zmniejszając wiarygodność wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, można również mówić o naruszeniu podstawowych zasad praworządnego państwa.

Protesty przyniosły skutek

Protesty samorządów zawodowych przyniosły planowany skutek. Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z planowanych zmian w zakresie ograniczenia tajemnicy zawodowej.

- Nie będzie zmian w zakresie tajemnicy zawodowej - dziennikarskiej, lekarskiej i adwokackiej. Robocze koncepcje, które zakładały pewne ograniczenia tajemnic, nie zyskały akceptacji kierownictwa MS – napisał rzecznik resortu Jan Kanthak na Twitterze.

chevron-down
Copy link