Program "Mama 4 plus" już w 2019 roku?

24 października 2018
hello world!

Kolejny program rządu "Mama 4 plus" zakłada pomoc matkom, które nie pracowały lub wypracowały emeryturę o wartości poniżej minimalnej wysokości. Rząd kieruje program do matek, które wychowały czworo lub więcej dzieci. Start programu planowany jest na 1 stycznia 2019 roku.

Wsparcie rodzica na starość

Emerytura rodzicielska "Mama 4 plus" jest pomocą uzupełniającą dla osób, które nie wypracowały lub wypracowały emeryturę poniżej minimalnej jej wysokości. Oznacza to, że rodzic, który wychował czworo lub więcej dzieci, będzie miał zagwarantowaną minimalną emeryturę. Celem programu jest pomoc osobom w wieku emerytalnym, które wychowały liczniejszą rodzinę. Oprócz tego program ma być zabezpieczeniem rodziców na starość. Warto zaznaczyć, że liczebność młodego pokolenia ma wpływ na funkcjonowanie systemu emerytalnego w przyszłości.

Dla kogo program "Mama 4 plus"?

O świadczenie uzupełniające mogą starać się matki, które osiągnęły wiek emerytalny lub ojcowie w wieku powyżej 65 lat. Oprócz tego pomoc będzie przeznaczona dla osób, które wychowały czworo lub więcej dzieci i nie posiadają prawa do emerytury lub otrzymują emeryturę poniżej jej minimalnej wartości. Osoba chcąca skorzystać z programu "Mama 4 plus" musi spełniać następujące warunki formalne:

  • podlegała ubezpieczeniom ZUS przez jakikolwiek okres lub nie podlegała ubezpieczeniu wcale,
  •  okresami podlegała ubezpieczeniom społecznym KRUS lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres poniżej 25 lat, co nie uprawnia do emerytury rolniczej.

Jak otrzymać emeryturę rodzicielską?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek. Co ważniejsze, świadczenie będzie wypłacał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prawo do emerytury rodzicielskiej przyzna Prezes ZUS i KRUS w drodze decyzji administracyjnej. Oprócz tego do wniosku będzie trzeba dołączyć odpowiednie oświadczenie "o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej".

Wiceminister Marczuk podkreślał, że - W systemie emerytalnym panuje gigantyczna niesprawiedliwość względem matek, które decydują się urodzić wiele dzieci. Nie może być tak, że ktoś, kto urodził i wychował czworo dzieci i więcej zostaje na stare lata bez nawet jednej złotówki świadczenia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że koszt realizacji programu "Mama 4 plus" wyniesie około 900 mln zł rocznie.

chevron-down
Copy link