Przed świętami warto zaplanować przelewy bankowe

21 grudnia 2018
hello world!

Święta to dla wielu branż bardzo gorący czas, również dla branży finansowej. Wszelkie płatności i przelewy warto zaplanować przed okresem świąteczno-sylwestrowym. Na podstawie informacji prasowej Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia system Elixir nie będzie działać. Jeśli mamy zatem w najbliższym czasie do zrealizowania terminowe płatności, warto wykonać je z wyprzedzeniem bądź z wykorzystaniem przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir.

KIR to podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe. Dostarcza on najwyższej jakości rozwiązań spełniających potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego. Bierze czynny udział w pracach związanych z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju. Od 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce.

Działalność KIR

Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach. Są nimi:

  • zapewnianie kompletnych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych w złotych i euro;
  • dostarczanie usług wspierających płatności bezgotówkowe, m.in. mobilne, internetowe oraz wygodne płatności faktur;
  • dostarczanie usług wspólnych oraz badań i rozwoju (R&D) dla sektora bankowego;
  • zapewnianie usług wspierających uczestnictwo sektora bankowego w programach dla administracji publicznej.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony KIR’u https://www.kir.pl.

Elixir 

Elixir natomiast to nic innego jak system rozliczeń bankowych, który obsługuje KIR. Celem Elixir’u jest wymiana informacji o wykonaniu zlecenia płatniczego między bankami. Informacje te przekazywane są w tzw. sesjach rozliczeniowych, które w zależności od banku mogą się różnić. Jednak przy przelewach międzybankowych czas przekazu komunikatu o zleceniu płatniczym wynosi co najmniej dwie godziny, przy czym jeśli wykonujemy przelew w obrębie systemu tego samego banku, przekazanie komunikatu trwa maksymalnie kilka minut, choć zazwyczaj informacja o przelewie środków przekazana jest nawet w ciągu kilku sekund.

KIR na stronie https://www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/ udostępnia ogólny harmonogram rozliczeń w systemie Elixir, określając moment otwarcia wejścia, zamknięcia wejścia, przetwarzania i rozliczania, rozrachunku, wyjścia oraz raportów.

EuroElixir

Warto też wiedzieć, że od 2005 roku równolegle do systemu Elixir działa system EuroElixir, który obsługuje przelewy w walucie euro. Jak podaje GazetaBankowa.pl, w dniach 24 grudnia i 31 grudnia w systemie Elixir odbędą się 2 sesje rozliczeniowe. Przelewy zlecone w Wigilię i w Sylwestra po godzinie 13:30 zostaną zrealizowane dopiero w trakcie porannej sesji pierwszego dnia roboczego (27 grudnia i 2 stycznia).

Sybir

Wracając do przeszłości, przed Elixirem w Polsce działał system Sybir (do 1 lipca 2004 roku). Jego zadaniem również była obsługa rozliczeń międzybankowych. System ten opierał się na dokumentach papierowych, których treść dotyczyła polecenia przelewu. Dostarczaniem takich dokumentów zajmowała się Krajowa Izba Rozliczeniowa. Czas rozliczenia takiej transakcji w systemie Sybir wynosił do dwóch dni. Sybir występował tylko w Polsce.

Express Elixir

Warto również wspomnieć o systemie Express Elixir. Jest on również prowadzony przez KIR, który obsługuje zlecenia przelewów natychmiastowych. Co ciekawe, oprócz Polski system ten działa tylko w Wielkiej Brytanii. Polega on na przekazaniu zlecenia z pominięciem sesji rozliczeniowych banków (zatem nie ma w nich sesji przychodzących i wychodzących). Zlecenia te przekazywane są w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do systemu Elixir, Express Elixir na tę chwilę nie jest realizowany w walucie euro, a maksymalna kwota pojedynczego zlecenia wynosi 100 000 złotych. Ważne jest również to, że rozliczenia w ramach tego systemu mogą być realizowane tylko pomiędzy bankami, które są jego uczestnikami (w tej chwili uczestnikami systemu jest około 18 banków). Tutaj warto dodać informację o innym systemie. Mowa o BlueCash, który obsługuje spółka BlueMedia. W przeciwieństwie do Express Elixir’u, nie ma ograniczeń co do banków, bowiem rozliczenia mogą być realizowane między każdym bankiem. Express Elixir działa bez przerwy siedem dni w tygodniu, całodobowo.

Rekordowa liczba transakcji

Warto wiedzieć, że w tym roku padł rekord rozliczonych transakcji w miesiącu, który przekroczył milion! Ich wartość natomiast przekroczyła 2,5 mld złotych – podaje GazetaBankowa.pl na podstawie komunikatu KIR.

 SORBNET

Oprócz systemu Elixir, którego prowadzeniem zajmuje się KIR, funkcjonuje również system SORBNET  (obsługiwany przez Narodowy Bank Polski). Podobnie jak Express Elixir, rozliczenia dokonywane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu przekaz środków pieniężnych jest maksymalnie skrócony i wynosi on około jednej godziny. W przypadku SORBNET brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących wysokości kwoty transkacji. Wadę stanowi jednak płatność stałej opłaty za jednorazowe zlecenie. Wartość tej opłaty może być różna. Zazwyczaj wynosi ona 30 złotych.

W ramach systemu SORBNET działają instytucje rozliczeniowe, centrale banków komercyjnych oraz zrzeszenia banków spółdzielczych. Zadaniem systemu jest obsługa zleceń przelewów międzybankowych, a od 2001 roku również obsługa zleceń tzw. przelewów wysokokwotowych pomiędzy klientami indywidualnymi. Przelew wysokokwotowy to taki, którego wartość wynosi co najmniej 1000 0000 złotych. Czynność obsługi zleceń takich przelewów jest czynnością przypisaną wyłącznie systemowi SORBNET.

System SORBNET działa w dni robocze od godzin rannych do godziny 16:00 w czasie rzeczywistym, czyli w sposób ciągły. Obsługuje on też zlecenia przelewów w walucie euro (SORBNET-EURO).

 

 

chevron-down
Copy link