Poradnik z RODO dla szkół

6 września 2018
/

UODO, na stronie internetowej, poinformował o pierwszych krokach zrobionych w programie RODORacjonalności.

Działania te skupiają się głównie na edukacji społeczeństwa w zakresie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Podstawowym celem istnienia programu powinno być stworzenie przewodnika po RODO.

Szkolnictwo oraz medycyna -  to dwie najbardziej problemowe dziedziny w świetle praktyki ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO. To właśnie tutaj wystąpiło najwięcej absurdów oraz niejasności.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zajęli się stworzeniem specjalnego poradnika z RODO dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Poradnik ten występuje pod nazwą "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych". W konsekwencji ma to usprawnić stosowanie przepisów prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO, w placówkach oświatowych.

Poradnik "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych"

Na stronie internetowej UODO można przeczytać: Poradnik "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera wskazówki co do przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek ustawowych. 

W poradniku można się doszukać nie tylko odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane ze stosowaniem przepisów, pojawiające się w placówkach oświatowych. Można też zapoznać się z treścią podstawowych zasad prawa ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie we wskazanej dziedzinie. Publikacja również zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki niezbędne do stosowania RODO i innych aktów prawnych w konkretnych sytuacjach.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa skierowały do dyrektorów szkół wspólny list. Wyraziły w nim nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich współpracy.

Z treścią poradnika „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” można zapoznać się na stronie internetowej UODO.