Rozliczanie podatku u źródła od stycznia 2019 na nowych zasadach

5 grudnia 2018
hello world!

Od stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która zmieni zasady rozliczania podatku u źródła. Zmiany w przepisach dotyczą również jego zwrotu. Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców kilka dodatkowych obowiązków.

Zamiana mechanizmu rozliczania podatku

Mechanizm "relief at source" zostanie zamieniony na tzw. "tax refund". "Relief at source" to dotychczas obowiązujący mechanizm. Polega on na preferencyjnym opodatkowaniu podatkiem u źródła wypłacanych należności na etapie ich wypłaty przez płatnika. Od 1 stycznia ten mechanizm zastąpi obowiązek poboru podatku przez płatnika, który połączony będzie z procedurą jego zwrotu (tax refund).

Zwrot podatku u źródła

Organy podatkowe będą dokonywały zwrotu podatku u źródła pobranego wg nowych przepisów. Zwrot będzie się odbywał na wniosek, który może złożyć podatnik oraz płatnik, jeżeli wpłacił on podatek ze środków własnych. Kwotę podatku podlegającą zwrotowi odpowiedni organ podatkowy określi na podstawie zwolnień albo stawek wynikających m.in z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy zaznaczyć, że do wniosku o zwrot WHT organy będą wymagać szczegółowej dokumentacji, która może sprawić trudności przedsiębiorcom. Dokumentacja zawierać ma m.in. certyfikat rezydencji podatkowej podatnika, potwierdzenia przelewów bankowych czy dokumenty dotyczące zobowiązania do wypłaty należności.

Dodatkowa dokumentacja do zwrotu WHT

W przypadku, gdy wniosek złoży podatnik, potrzebne będzie również oświadczenie, że na podatniku ciąży obowiązek podatkowy. Oświadczenie to składa się w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot podatku u źródła. Kolejnym potrzebnym dokumentem jest oświadczenie, że spółka lub zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności. Konieczne będzie również oświadczenie, że podatnik prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą powiązany jest uzyskany przychód.

W sytuacji, gdy wniosek złoży płatnik, ciąży na nim obowiązek przygotowania dokumentów ukazujących ustalenia umowne, z powodu których płatnik wypłacił podatek u źródła ze środków własnych.

Termin zwrotu podatku u źródła

Zwrot co do zasady ma następować w terminie sześciu miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Do terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach na wykonanie określonych czynności. Może to być np. wystąpienie przez polskie organy podatkowe o informacje potrzebne do weryfikacji słuszności zwrotu do innych państw. Wniosek o zwrot podatku u źródła będzie można składać w formie elektronicznej. Dokumentację dołączaną do wniosku należy również wysłać elektronicznie. Nowelizacja ustawy nałożyła obowiązek na ministra finansów do wydania stosownego rozporządzenia, w którym określi sposób przesyłania wniosków o zwrot podatku w formie elektronicznej. Na ten moment minister finansów nie wydał jeszcze stosownego rozporządzenia.

 

 

chevron-down
Copy link