Rozpoczęcie egzaminów notarialnych

5 września 2018
hello world!

553 osoby - tylu kandydatów złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego. Ministerstwo Sprawiedliwości powołało specjalne komisje egzaminacyjne, które zajmą się realizacją przedsięwzięcia. Całość ma potrwać od 4 do 6 września 2018 roku i odbywać się będzie w różnych częściach kraju.

Gdzie można przystąpić do egzaminu?

Każdy z kandydatów ma możliwość przystąpienia do egzaminu przed jedną z dziewięciu komisji. Zaliczają się do nich:

  • komisja w Gdańsku;
  • komisja w Katowicach;
  • komisja we Wrocławiu;
  • dwie komisje w Krakowie;
  • dwie komisje w Poznaniu;
  • dwie komisje w Warszawie.

Każda komisja składa się z siedmiu osób. W ich skład wchodzi pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny. Każdy z nich musi działać na wydziale prawa w szkole wyższej lub Polskiej Akademii Nauk, jak również posiadać min. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Ponadto do grona ww. osób dołączy dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną, a także czterech przedstawicieli występujących z ramienia Ministra Sprawiedliwości.

Termin przystąpienia do egzaminu

Od 4 września 2018 roku rozpoczął się czas, w którym będą odbywać się egzaminy notarialne. Łącznie będzie ich 3, każdego dnia po jednym. Każdy z kandydatów będzie musiał stawić się o godz. 10.00 i przebrnąć przez 6-cio godzinny maraton.

W pierwszych dwóch dniach (4 i 5 września 2018 roku) zdający podejmą się rozwiązania zadań polegających na opracowaniu projektów aktów notarialnych. Ostatniego dnia egzaminów przed kandydatami na notariuszy czeka zadanie, które polega na stworzeniu odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadnienia jej dopuszczalności. Możliwe będzie również opracowanie projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Charakter egzaminów

Każde zadanie egzaminacyjne zostało przygotowane przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, jak również Krajowej Rady Notarialnej. Zdający mają możliwość wyboru tego, w jaki sposób chcą sporządzić pracę egzaminacyjną. Możliwe jest korzystanie z tradycyjnej formy, czyli praca przy użyciu pisma ręcznego, jak również możliwe jest użycie sprzętu komputerowego.

Ci, którzy zdecydowali się na bardziej nowoczesną formę będą musieli korzystać z własnych laptopów, które zostaną jednak specjalnie przygotowane. Komputery muszą też spełniać wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Możliwe będzie także korzystanie przez zdającego z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa.

chevron-down
Copy link