Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołany

28 czerwca 2018
hello world!

W ramach Konstytucji Biznesu została powołana nowa instytucja. Prezes Rady Ministrów powołał Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Funkcję przez 6 lat trwania kadencji sprawować będzie Adam Krzysztof Abramowicz.

RMŚP - filar Konstytucji Biznesu

Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki powołał kandydata na urząd RMŚP zgłoszonego przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigę Emilewicz. Adam Krzysztof Abramowicz przed powołaniem otrzymał 4 pozytywne opinie od organizacji pracodawców. Zalicza się do nich:

 1. Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);
 2. Konfederacja "Lewiatan";
 3. Związek Pracodawców "Business Centre Club";
 4. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPiP).

Zadaniem nowego Rzecznika ma być stanie straży praw przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich.

Zadania nowego Rzecznika

Przede wszystkim ma on stanowić gwarancję wdrażania zasad Konstytucji Biznesu. Zadaniem RMŚiP będzie stać na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ww. mieszczą się:

 • poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej,
 • bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców posiadać będzie również kompetencje horyzontalne, dzięki którym będzie miał możliwość podejmowania działań o charakterze systemowym, które dotyczą ogółu przedsiębiorców. Są to:

 • żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów
 • rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie.

RMŚP może także interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP (np. przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego).

Zgodnie z powyższym opisem do głównych zadań Rzecznika MŚP będzie należeć:

 1. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
 2. pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
 4. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii o Abramowiczu

„Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu małych i średnich firm. Co ważne, przez wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Jestem przekonana, że jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie realnym wsparciem dla polskich firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Stanowią one ponad 90 proc. prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i do tej pory nie miały dedykowanego rzecznika swoich interesów. Jednak podstawowym zadaniem rzecznika będzie wdrożenie Konstytucji Biznesu. Tak więc przed Adamem Abramowiczem wiele wyzwań i ogrom oczekiwań. Życzę mu powodzenia i liczę na dobrą i owocną współpracę.”

 

chevron-down
Copy link