Rzemieślniku! Od 1 stycznia możesz założyć spółkę

2 stycznia 2020
hello world!

Od 1 stycznia 2020 r. każdy rzemieślnik pracujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę. Koszty takiego przedsięwzięcia nie są małe, dlatego nowa zmiana kierowana jest przede wszystkim dla osób chcących rozszerzyć swoją działalność. Właściciele małych firm prawdopodobnie nie zdecydują się skorzystać z nowelizacji prawnej.


Pochwalam żmudną pracę wszelkiego rzemiosła

Mieczysław Braun - Rzemiosła


Nowelizacja ustawy o rzemiośle

Dnia 1 stycznia 2020 roku Ustawodawca znowelizował ustawę o rzemiośle. Zgodnie z nową treścią rozszerzono dopuszczone prawem normy wykonywania działalności gospodarczej przez rzemieślników. Oczywiście każdy zainteresowany będzie musiał spełnić określone warunki. Należy jednak podkreślić, że zmiana dotyczy przekształcenia w tzw. "spółkę cywilną" lub w spółkę jawną. Innymi słowy, rzemieślnik z pewnością nie będzie mógł prowadzić innych rodzajów spółek, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co ciekawe, od teraz izby rzemieślnicze mogą dopisywać tytuły czeladnicze i mistrzowskie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: CEiDG). Tym samym każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić, który rzemieślnik posiada dyplom czeladniczy, a który mistrzowski.

Kim jest rzemieślnik?

Zgodnie z art. 2. Ustawy o rzemiośle, rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

  • osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
  • wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

Ważne! Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

chevron-down
Copy link