Senat obraduje nad polskim sądownictwem. KE czeka na wyniki

15 maja 2018
hello world!

Wznowienie przerwanych obrad Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś (wtorek, 15 maja 2018 roku) o godz. 11.00 rozpoczną się rozmowy ma temat nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych. Temat będzie obejmował w szczególności skargę nadzwyczajną i mianowanie asesorów.

Warunek wstępny

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym swój punkt zapalny ma w instytucji skargi nadzwyczajnej. Dopuszcza ona możliwość podważenia prawomocnych wyroków sądowych. Dotyczy to także tych, które zostały wydane przed jej wejściem w życie. Złożyć ją może jedynie Prokurator generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jedną z przesłanek dodanych do listy uzasadniającej użycie tego rodzaju zaskarżenia jest tzw. wstępny warunek. Wynika z niego, że skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona niezależnie od pojawienia się bardziej szczegółowych przesłanek jedynie wtedy, kiedy okaże się to niezbędne. Wspomniana niezbędność będzie określana przez pryzmat zasady demokratycznego państwa prawnego, która dąży do realizacji sprawiedliwości społecznej.

Asesor wybierany przez Prezydenta RP

Kolejna nowelizacja ustawy, którą zajmie się Senat RP będzie ta traktująca o sądach powszechnych. Dokładnie rzecz biorąc temat skupi się na asesorach sądowych. Zgodnie ze zmianami w akcie prawnym nie mieliby zostać wybierani przez Ministra Sprawiedliwości jak dotychczas. Jego miejsce zająłby Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Zanim jednak doszłoby do ww. wyboru, Krajowa Rada Sądownictwa miałaby możliwość sprzeciwu.

Komisja Europejska nie cofnie art. 7

Zmiany ustaw miały stać się początkiem rozpoczęcia ugody pomiędzy polskim ustawodawcą, a Komisją Europejską. Celem miało być wycofanie rozpoczętej procedury art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem, zdaniem wspólnoty europejskiej zostało stwierdzone przez Radę ryzyka naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości UE.

Zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzone ekspresowe zmiany nie są wystarczające by coś się w tej kwestii zmieniło. KE oczekuje zmian w takich aspektach, jak:

  1. większe ograniczenie działania skargi nadzwyczajnej lub jej likwidacja;
  2. zniesienie limitu wiekowego dla sędziów SN w wieku powyżej 65 lat.

Ważne: Komisja Europejska wyznaczyła termin dla działań mających na celu doprowadzenia ww. zmian. Jest on określony terminem, w którym określeni sędziowie mają przejść w stan spoczynku, tj. 3 lipca 2018 roku.

 

 

 

 

chevron-down
Copy link