Zmiana składki wypadkowej od kwietnia

22 lutego 2018
hello world!

1 kwietnia 2018 roku zmieniają się kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tymi zmianami dla większości płatników będzie się to wiązało z obniżką składki. Jednakże dla czterech grup działalności składka wzrośnie.

Projekt zmian jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

Wzrost składek dla czterech grup

Cztery grupy działalności, względem których wzrasta kategoria ryzyka, będą musiały się również liczyć ze wzrostem składek. Należą do nich:

  • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
  • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  • transport wodny,
  • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych.

28 grup, w związku z obniżeniem kategorii ryzyka, będzie również opłacało niższe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Podział płatników ze względu na ilość ubezpieczonych

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dzieli płatników na dwie grupy:

  • zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • zgłaszających do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych.

Do 9 ubezpieczonych

Co do tych przedsiębiorców stopa procentowa składki nie zmienia się i nadal wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Dotychczas było to 1,8% podstawy, od kwietnia 2018 roku składka spadnie do 1,67%.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (opłacających "mały ZUS") różnica w wysokości składek nie będzie bardzo odczuwalna i wyniesie 82 grosze. Zamiast 11,34 zł miesięcznie zapłacą oni 10,52 zł.

Natomiast dla przedsiębiorców posiadających działalność ponad 2 lata obniżka będzie bardziej zauważalna. Składka zmaleje z 47,98 zł do 44,52 zł, a więc zapłacą o 3,46 zł mniej.

Co najmniej 10 ubezpieczonych

W przypadku większych przedsiębiorstw o ostatecznej wysokości stopy procentowej decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez ZUS.

Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

chevron-down
Copy link