Spór kompetencyjny rozstrzygnięty

6 października 2017
hello world!

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał wczoraj sprawy, z wniosku Prezydent Warszawy, dotyczące istnienia sporu kompetencyjnego między Prezydentem Warszawy i powołaną w ostatnim czasie Komisją Weryfikacyjną.

Zdaniem NSA spór kompetencyjny między tymi organami nie istnieje, ponieważ warunkiem jego zaistnienia jest zarówno materialnoprawna, jak i procesowa tożsamość sprawy. W konkluzji NSA stwierdza, że sytuacja dotyczy dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji dwóch różnych organów. Nie odnosi się to zatem  do tej samej sprawy w znaczeniu procesowym, lecz dwóch spraw tego rodzaju.

Sprawy rozpatrywane niezależnie

W związku z powyższymi rozstrzygnięciami Komisja Weryfikacyjna może rozpatrywać sprawy niezależnie w ramach posiadanych przez siebie kompetencji.  Zdaniem NSA nie można uznawać za spór kompetencyjny ograniczeń kompetencji jednego organu ze względu na kompetencje przyznane innemu organowi.

Sygn.akt I OW 178/17, 179/17, 191/17, 192/17

chevron-down
Copy link