Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - jaka kara?

12 czerwca 2019
hello world!

Kiedyś Charles Bukowski powiedział: Na tym polega problem z piciem. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. Zapomniał dodać, że nie zawsze człowiek znajduje się w miejscu, w którym wypić wypada. Pogoda zachęca do spędzania czasu w plenerze. Każdy smakosz napojów wyskokowych musi jednak posiadać wiedzę na temat tego, gdzie jego degustacja będzie zgodna z prawem. Czy spożywanie alkoholu w miejscu publicznym zawsze jest karalne?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokładnie określa na co można sobie pozwolić, a czego lepiej unikać.

Czym jest miejsce publiczne?


Miejsce publiczne to miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował.

Trybunał Konstytucyjny - sygn. akt SK 70/13


Każdy wie, czym jest spożywanie alkoholu. Czasem ciężko jednoznacznie określić pojęcie miejsca publicznego. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku podjął się próby wyjaśnienia, czym jest omawiane miejsce publiczne.

Zdaniem TK (sygn. akt K 28/13) działanie w miejscu publicznym to takie, które człowiek popełnia w przestrzeni dostępnej dla ogółu. Zgodnie z tym można zauważyć, że są to miejsca, gdzie nieokreślona liczba ludzi ma nieograniczony dostęp do ich użytkowania. Najtrafniejszymi przykładami miejsc publicznych są:

 • ulica;
 • plac;
 • park;
 • sklep;
 • obiekt użyteczności publicznej (np. dworzec, urząd, itp.).

Ważne! Trybunał Konstytucyjny wskazuje także, że miejscem publicznym może być również takie, do którego wchodzi się za okazaniem biletu i karty wstępu. Takimi placówkami mogą być chociażby teatr, kino, czy też stadion sportowy.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - gdzie NIE można?


Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

art. 14 ust. 2a - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Z powyższego wynika, że spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest z góry zabronione. Ten sam przepis wskazuje jednak, że istnieją wyjątki od reguły. Na początku warto zauważyć, że ustawodawca mimo iż zakazał degustacji alkoholowych we wspomnianym miejscu publicznym to nie omieszkał podkreślić kilku ważnych punktów, w których NIE MOŻNA BARDZIEJ. Są to min.:

 • tereny szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych;
 • ośrodki opiekuńcze;
 • domy studenckie;
 • zakłady pracy;
 • miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
 • miejsca trwania masowych zgromadzeń;
 • środki transportu publicznego;
 • obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych;
 • rejon, gdzie znajduje się obiekt koszarowy;
 • miejsce zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - gdzie można?

Rada gminy (lub miasta) może skorzystać ze swojego przywileju i wydać uchwałę wprowadzające odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na swoim terenie. Organ samodzielnie uznaje, czy takie działanie nie będzie miało negatywnego wspływu na kształtowanie polityki społecznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Przede wszystkim decyzja powinna być motywowana tym, czy uchwała nie zakłóci bezpieczeństwa i porządku publicznego.


(...) Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy, położonym na lewym brzegu rzeki Wisły, na długości bulwarów: Bulwaru Flotylli Wiślanej, Bulwaru B. Grzymały-Siedleckiego, Bulwaru gen. G. S. Pattona, Bulwaru J. Karskiego i Bulwaru Z. Religi:
1) na odcinku od początku Bulwaru Flotylli Wiślanej do końca Bulwaru Z. Religi;
2) na szerokości od linii brzegu rzeki Wisły do wschodniej granicy drogi rowerowej lub chodnika, w zależności które z nich położone jest bliżej rzeki Wisły, biegnących wzdłuż ulic: Solec, Wioślarskiej, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, z tym zastrzeżeniem, że na wysokości ul. Wioślarskiej 6, 8 i 10, odstępstwo obowiązuje na szerokości od linii brzegu rzeki Wisły do wschodniej granicy nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 21/6, 21/8, 21/7 z obrębu 5-06-03. (...)

uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku


Kolejnym wyjątkiem będzie chociażby spożywanie alkoholu w środkach komunikacji krajowej, w której jest to dozwolone (np. wagony restauracyjne i bufety w pociągach). W takich miejscach zazwyczaj dopuszcza się spożywanie piwa i innych napojów wyskokowych o zawartości do 4,5% alkoholu.

Jeżeli zaś chodzi o podróże międzynarodowe to możliwe jest wypicie trunku także w wagonach sypialnych i tych posiadających miejsce do leżenia. Można również pić napoje wysokoprocentowe (powyżej 4,5%) przy stolikach w wagonach restauracyjnych. Jeżeli podróżny chciałby spróbować czegoś, w czym zawartość alkoholu przekracza 18% - może to zrobić jedynie do posiłku.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - impreza na otwartym powietrzu

Zgodnie z prawem spożywanie alkoholu podczas imprez odbywających się w plenerze, na stadionach, czy też innych obiektach sportowych jest dozwolone. Jednakże tu należy pamiętać, że wydawanie alkoholi zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może odbywać się jedynie w specjalnie wyznaczonych miejscach. Wymagane jest także stosowne zezwolenie.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - jaka kara?

Picie alkoholu w miejscu publicznym stanowi wykroczenie, za które można otrzymać grzywnę. Jej wysokość (100 zł) określono w rozporządzeniu traktującym o wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Mandat należy opłacić w ciągu 7 dni od dnia, w którym się go otrzymało. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa będzie skierowana do sądu.

chevron-down
Copy link