Tag: Kodeks Karny

Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania

Polskie prawo karne wyróżnia trzy rodzaje przestępstw: ścigane z urzędu, ścigane na wniosek i z oskarżenia prywatnego. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę. Przestępstwa ścigane z urzędu Ten rodzaj przestępstw jest najszerzej reprezentowany w kodeksie karnym. Ściganie z urzędu […]

Nie tylko publiczne propagowanie faszyzmu jako przestępstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmieniającym zapisy kodeksu karnego dotyczącego propagowania faszyzmu. Na kanwie wydarzeń wydarzeń pokazanych w reportażu „Superwizjera” minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak poinformował, że powołany przez ministra sprawiedliwości zespół pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego. Projekt ma na celu zmianę […]

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gwałtów

Sejm rozpoczął we wtorek prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zmierza do zaostrzenia kar m.in. za najbardziej brutalne gwałty. Jest to pokłosie wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy para polskich turystów została zaatakowana na plaży w Rimini. Posłowie zgodni co do konieczności zmian Wszyscy posłowie zagłosowali […]

Czy wzywając karetkę chciał zatuszować zabójstwo?

Jak informuje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ  w dniu 23 stycznia 2018r.  skierowano do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga przeciwko Janowi T. akt oskarżenia, w którym prokurator zarzuca popełnienie zabójstwa 40-sto letniej kobiety w zamiarze bezpośrednim (tj. sprawca popełniający czyn w zamiarze bezpośrednim ma świadomość i wolę jego realizacji). […]

Nowe przepisy dotyczące obrony koniecznej już obowiązują

19 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać zmiany przepisów dotyczących obrony koniecznej. Nowa treść przepisu Do przepisu dotyczącego obrony koniecznej dopisano, iż „karom nie podlegałby ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony […]

Nowelizacja przepisów dotyczących niealimentacji

Nowelizacja ustawy Kodeks Karny, która weszła w życie 31 maja 2017 roku, wprowadziła zmiany dotyczące przestępstwa niealimentacji. Przyjrzyjmy się więc staremu i nowemu brzmieniu przepisu, aby przeanalizować czy zmiana ustawy jest korzystna, czy też nie. Art. 209 KK sprzed nowelizacji brzmiał: 1.Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim […]

Gwałciciele będą surowiej karani

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie karnym zakłada zaostrzenie kary za gwałt ze szczególnym okrucieństwem z 5-15 lat pozbawienia wolności nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja przewiduje ponadto wprowadzenie dodatkowych środków karnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ofiary gwałtu.   Zaostrzenie kar Obecnie za gwałt ze szczególnym […]

Kiedy przekracza się granice obrony koniecznej?

Obrona konieczna to jedna z najstarszych instytucji znajdująca swoje zastosowanie w prawie karnym. Już w czasach starożytnych, wielki mówca Cyceron opisał ją słowami: Istnieje owo niepisane, lecz przyrodzone prawo, iż siłę siłą odeprzeć wolno. We współczesności ww. odparcie ataku bezpośredniego stało się prawem ustawowo przyznanym każdemu obywatelowi. Na tę instytucję składa […]

Czym jest „dobra wiara” w prawie cywilnym ?

Przepisy prawne uzależniają często skutki prawne od dobrej lub złej wiary. Co to właściwie oznacza w praktyce? Zdaniem Sądu Najwyższego dobra wiara oznacza: stan psychiczny osoby, polegający na usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje jej określone prawo. Działając w dobrej wierze Jeżeli myślimy, że prawo nam przysługuje, to działamy w dobrej wierze. […]