Tag: Kodeks Karny

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Karne

Oszustwo – „żeby zarobić, a się nie narobić”

Wie pan co jest najgorsze, panie hrabio? Najgorsze nie jest to, że ludzie oszukują. Najgorsze jest to, że każde oszustwo ma jakieś usprawiedliwienie. – Waldemar Łysiak, Cena. Zgodnie z Kodeksem karnym, człowiek posiadający usprawiedliwienie na swoje oszustwo będzie mieć czas na przemyślenie swojego zachowania. Dokona tego w celi więziennej, podczas odbywania […]

Prawo Karne

Korupcja – problem każdej społeczności

Korupcja towarzyszy życiu publicznemu od początku jego istnienia. Bardzo wiele mówi się o niej w mediach, a każdy człowiek jest w stanie określić mniej więcej, czym ona właściwie jest. Można przyjąć założenie, że jest to „zło konieczne”, z którym jednak należy walczyć, by jego ogrom nie przytłoczył człowieka w przyszłości. […]

Prawo Karne

Wytyczne śmierci, czyli podstawy prawne kary śmierci

W obecnie obowiązującym polskim porządku prawnym nie ma możliwości skazania kogokolwiek na karę śmierci. Choć jest to informacja powszechnie dostępna i niebudząca wątpliwości natury normatywnej, warto zgłębić prawne fundamenty ferowania kary śmierci i jej wykonywania. Materię prawną, która stanowi bazę poniższych rozważań, należy traktować jako regulacje historyczne, nieznajdujące dzisiaj żadnego […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Termin przedawnienia karalności w wypadku kumulatywnej kwalifikacji czynu

W dniu 20 września Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotycząca zagadnienia: Czy w wypadku czynu, wypełniającego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia karalności przestępstwa, określony w art. 101 k.k., wyznaczony jest przez przepis przewidujący karę najsurowszą (art. 11 § 3 k.k.) i stosuje […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Lichwa – co na ten temat mówi polskie prawo?

Nieuczciwi przedsiębiorcy często wykorzystują słabszą pozycję osób potrzebujących pieniędzy. Nagłe znalezienie się w trudnej sytuacji majątkowej zdarza się bowiem często. W takim przypadku, pod wpływem stresu, podejmowane są różne nieprzemyślane decyzje, na czele właśnie z pożyczaniem dużych kwot. Czy polskie prawo z tym walczy? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN […]

Prawo Karne

Znikoma społeczna szkodliwość czynu

Oczywiście popełnianie przestępstw nigdy nie może zasługiwać na aprobatę. Nawet jeśli naruszając prawo karne, w praktyce nie wyrządza się szkody konkretnej osobie. Jakiekolwiek sprzeniewierzenie się prawnym regułom będzie zawsze uznane za naganne. Sprawcy występków mniejszej wagi mogą czasem uniknąć skazania, uzyskując wyrok umarzający postępowanie z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. […]

Prawo Karne

Zatrzymanie obywatelskie

Chyba każdy chociaż raz w życiu chciałby się poczuć jak bohater filmu akcji. Część osób wolałaby wcielić się w rolę czarnego charakteru, ale większość zapewne poczułaby się lepiej jako ta pozytywna postać. Szczególnie, jeśli wiązałoby się to ze ściganiem złoczyńców. Żeby spełnić to marzenie nie trzeba szukać angażu w Hollywood.  […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Z treści tego przepisu wynika, że katalog podmiotów mogących odpowiadać za występek tego rodzaju, obejmuje każdego, kto wdziera się do domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza. Wydawać by się zatem […]