Tag: Kodeks Karny

Kolejna reforma Kodeksu karnego?

W środę – 25 kwietnia 2018 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przedstawili przygotowany w resorcie program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Program zawiera realizowane lub planowane zmiany w prawie karnym. Program ma na celu głównie walkę z drobnymi przestępstwami, zaostrzenie kar za najpoważniejsze zbrodnie oraz walka […]

Lepsza ochrona zwierząt – nowelizacja ustawy

Zaostrzenie przepisów z dziedziny ochrony zwierząt. Od 18 kwietnia 2018 roku popełnienie przestępstwa, określonego w nowelizacji ustawy może spotkać się z wyższym wymiarem kary. Zwiększony został również nacisk na dopilnowanie środka karnego w postaci pozbawienia skazanego możliwości posiadania zwierzęcia. Wyższy wymiar kary za cierpienie zwierzęcia W ustawie o ochronie zwierząt […]

Kolejne zaostrzenie kodeksu karnego?

W przyszłym tygodniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawi projekt zmian w kodeksie karnym. Zapowiada koniec z wyrokami w zawieszeniu za drobne przestępstwa oraz radykalne zaostrzenie kary za przestępstwa gospodarcze. W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem „Polska jest jedna”. Wzięli w niej […]

Kary za niezawiadomienie o przestępstwie do zmiany

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości z sugestią rozważenia zmian przepisów dotyczących kary za niezawiadomienie o przestępstwie. Zdaniem Adama Bodnara kary są zbyt surowe, a katalog przestępstw wskazanych w przepisie cechuje niekonsekwencja. Katalog przestępstw grożących karą Karę za niezawiadomienie o przestępstwie reguluje art. 240 kodeksu karnego. Zgodnie z nim […]

Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania

Polskie prawo karne wyróżnia trzy rodzaje przestępstw: ścigane z urzędu, ścigane na wniosek i z oskarżenia prywatnego. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę. Przestępstwa ścigane z urzędu Ten rodzaj przestępstw jest najszerzej reprezentowany w kodeksie karnym. Ściganie z urzędu […]

CBOS: Polacy chcą wyższych kar za znęcanie się nad zwierzętami w kodeksie karnym

84 proc. badanych popiera podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie zwierzęcia.  a 65 proc. Wprowadzenie zakazu trzymania psów na łańcuchu popiera 65 proc. respondentów. Dane pochodzą z najnowszego sondażu CBOS, dotyczącego zmian w ochronie prawnej zwierząt. Pakiet zmian w ustawie o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym […]

Nie tylko publiczne propagowanie faszyzmu jako przestępstwo

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmieniającym zapisy kodeksu karnego dotyczącego propagowania faszyzmu. Na kanwie wydarzeń wydarzeń pokazanych w reportażu „Superwizjera” minister sprawiedliwości powołał zespół do przygotowania projektu nowelizacji. Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak poinformował, że powołany przez ministra sprawiedliwości zespół pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego. Projekt ma na celu zmianę […]

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gwałtów

Sejm rozpoczął we wtorek prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który zmierza do zaostrzenia kar m.in. za najbardziej brutalne gwałty. Jest to pokłosie wydarzeń z ubiegłego roku, kiedy para polskich turystów została zaatakowana na plaży w Rimini. Posłowie zgodni co do konieczności zmian Wszyscy posłowie zagłosowali […]

Czy wzywając karetkę chciał zatuszować zabójstwo?

Jak informuje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ  w dniu 23 stycznia 2018r.  skierowano do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga przeciwko Janowi T. akt oskarżenia, w którym prokurator zarzuca popełnienie zabójstwa 40-sto letniej kobiety w zamiarze bezpośrednim (tj. sprawca popełniający czyn w zamiarze bezpośrednim ma świadomość i wolę jego realizacji). […]

Nowe prawo dotyczące obrony koniecznej już obowiązuje

19 stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać zmiany przepisów dotyczących obrony koniecznej. Nowa treść prawa Do przepisu dotyczącego obrony koniecznej dopisano: karom nie podlegałby ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem […]