Tag: oskarżony

Orzecznictwo, Prawo Karne

Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPO

Gdy apelację wniesiono jedynie na korzyść oskarżonego, sąd odwoławczy ma się powstrzymać nie tylko od posunięć powodujących pogorszenie jego sytuacji prawnej, ale nawet takich, które tylko mogą to powodować – orzekł Sąd Najwyższy. W wyniku kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich SN uchylił wyrok jednego z sądów okręgowych w zakresie czasu popełnienia […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Uchylenie wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne

W dniu 20 września 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie 7 sędziów. Uchwała dotyczyła następującego zagadnienia: Czy określona w art. 437 § 2 k.p.k.,tj. „Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę […]

Prawo Karne

Technika Reida – jak wymusić przyznanie się do winy?

Śledczy nie mają łatwo. Zasada domniemania niewinności oskarżonego wymusza na nich aktywność procesową. Muszą przedstawić naprawdę mocne dowody przeciwko wskazanemu przez siebie rzekomemu sprawcy przestępstwa. Wszystkie wątpliwości muszą być bowiem rozstrzygane na jego korzyść. Materiał dowodowy oceniają sędziowie, których do swoich racji musi przekonać prokurator. Często jego asem w rękawie […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Śmierć oskarżonego przesłanką niedopuszczalności postępowania karnego

W sierpniu 2018 roku Sąd Najwyższy orzekał w kwestii śmierci oskarżonego jako przesłanki niedopuszczalności postępowania karnego. Z dołączonego do akt sprawy skróconego aktu zgonu wynika, iż oskarżony zmarł w dniu 2 grudnia 2017 r. Zgodnie z unormowaniem art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., śmierć oskarżonego stanowi bezwzględną przesłankę procesową, […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Rozpoznanie kasacji a śmierć oskarżonego

Sąd Najwyższy w czerwcu 2018 roku pochylił się nad zagadnieniem prawnym dotyczącym możliwości rozpoznania kasacji a śmierci oskarżonego. Możliwość wniesienia i rozpoznania kasacji na korzyść oskarżonego pomimo jego śmierci dotyczy kasacji już wniesionej. Nie dotyczy zaś decyzji blokujących jej wniesienie, już dlatego, że nawet usunięcie przeszkody uniemożliwiającej złożenie kasacji nie […]

Prawo Karne

Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia? – część 2

Pierwszy artykuł wprowadził nas w podstawy legislacyjne oraz aksjologiczne prawa oskarżonego do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia. Nadal jednak aktualne pozostaje pytanie o ewentualną treść pisma i fakultatywność jego wystosowania. Sąd czy prezes… co za różnica? Z kodeksowego ulokowania art. 338 § 2 KPK wynika, że jest on elementem regulacji […]