Tag: SN

Pozostałe

Wolne stanowiska w SN – Prezydent ogłasza kolejny nabór

Pojawiły się kolejne wolne miejsca na stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało informacje o nowym obwieszczeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa dotyczy 11 etatów i nie obejmuje żadnego z tych, które zajmują 65-letni sędziowie. 3 izby z wolnymi stanowiskami Obwieszczenie prezydenckie zaznacza, że sprawa dotyczy jedynie etatów jedynie […]

Pozostałe

Krajowa Rada Sądownictwa – pełna lista kandydatów do SN

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała listę chętnych do objęcia wakatu na stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym. Poniżej znajduje się pełna lista kandydatów. Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta, Andrzeja Dudy do objęcia będą 44 stanowiska. W tym: 7 stanowisk w Izbie Cywilnej; 1 stanowisko w Izbie Karnej; 20 stanowisk w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej […]

Pozostałe

Błąd w ustawie o Sądzie Najwyższym

W uchwalonej przez Senat Rzeczpospolitej ustawie o Sądzie Najwyższym został wykryty błąd. Akt prawny w jednym ze swoich artykułów zawierał odnośnik do przepisu, który nie został zawarty w treści dokumentu. Nocna ustawa „Senat, po wielogodzinnej dyskusji w nocy z wtorku na środę, przyjął nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Brak staranności procesowej jako okoliczność wyłączająca przywrócenie terminu

W przedmiotowej sprawie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego. Okolicznością usprawiedliwiającą opóźnienie, w ocenie skarżącego, był fakt, że w otrzymanym zawiadomieniu o terminie rozprawy nie było pouczenia o możliwości wydania wyroku w sprawie. Sąd Apelacyjny oddalił wniosek o przywrócenie terminu do […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zlecenia fiduicjarne

W przedmiotowej sprawie Powód domagał się nakazania pozwanej złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na niego prawa własności nieruchomości wraz ze związanym z tym lokalem udziałem w gruncie. W uzasadnieniu powód powołał się na zawartą z pozwaną umowę zlecenia fiducjarnego, zgodnie z którą pozwana miała nabyć na rzecz powoda i swoją […]

Prawo Karne

Pobyt w zakładzie psychiatrycznym – kara czy akt litości?

Idea środków zabezpieczających sięga swoimi korzeniami czasów 2. poł. XIX w. Wtedy to za centrum odpowiedzialności karnej uznawano nie konkretny czyn zabroniony, ale osobę sprawcy – jego predyspozycje, przyzwyczajenia czy dotychczasowe postępowanie w relacjach społecznych. Z biegiem czasu pewne tezy szkoły antropologicznej uległy zmianie i dostosowaniu do zmieniających się standardów […]

Pozostałe

Wytyk, czyli gdy SN grozi palcem

Zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania i uprawnień Sądu Najwyższego wymuszają na prawnikach wnikliwą analizę nowych norm. O ile głośnym echem odbiła się skarga nadzwyczajna, o tyle w zaciszu kłótni pozostała instytucja tzw. wytyku. Wytyk, a konkretniej – wytykanie błędów Wcześniej wytyk był uregulowany prawnie przez art. 65 ustawy o Sądzie Najwyższym. […]

Pozostałe

Minister prezydenta: sędziowie SN, którzy nie złożyli oświadczeń przechodzą w stan spoczynku

Wobec sędziów SN, którzy skończyli 65 lat i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, prezydent nie wydaje żadnego postanowienia. Przechodzą oni w stan spoczynku z mocy prawa – powiedziała w poniedziałek prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia br. ustawą o Sądzie Najwyższym, w dniu następującym […]