Trwają prace nad pakietem MŚP. W tym tygodniu projekt trafi do Sejmu

23 października 2018
/

Po pakiecie 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje kolejny projekt, który ma pomóc małym przedsiębiorstwom. W projekcie "Pakiet MŚP" przewidziano około 50 ułatwień m.in w prawie podatkowym i gospodarczym. W tym tygodniu projekt trafi do Sejmu.

"Nie zwalniamy tempa..."

Jak podkreśla minister Jadwiga Emilewicz - Nie zwalniamy tempa i proponujemy kolejne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Tym razem mówimy o blisko 50 uproszczeniach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Dodając przy tym - Wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce już działa, jednak zaniedbania w tym zakresie sięgają wielu lat. Część z nich unormowała m.in. Konstytucja Biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm. Nad rozwiązaniem kolejnych, takich jak zatory płatnicze czy niska obecność MŚP w zamówieniach publicznych, pracujemy.

Projekt kierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jak informuje wiceminister Mariusz Haładyj, zmiany przygotowane zostały przy współpracy z przedsiębiorstwami.

Status "małego podatnika"

Jedną z podstawowych zmian jest zwiększenie progu przychodów, który uprawnia przedsiębiorcę do uzyskania statusu "małego podatnika". Obecny próg wynosi 1,2 mln euro. Projekt zakłada zwiększenie go do 2 mln euro. Ponadto należy zaznaczyć, że stawka CIT dla małego podatnika od 2019 roku wyniesie 9%.

Praca małżonka zaliczona w koszty uzyskania przychodu

Kolejną ważną zmianą jaką wprowadza "Pakiet MŚP" jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi. Resort przedsiębiorczości zakłada, że zmiana ma przynieść korzyści podatkowe gównie małym i średnim firmom rodzinnym.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewidziało również możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wartości 5 mln zł. Po przekroczeniu tej kwoty strata będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach, t.j. maksymalnie 50% w jednym roku. Na stronie internetowej Ministerstwa można przeczytać, że - taka zamiana pozytywnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz).

Zniesienie obowiązkowych okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Projekt przewiduje również likwidację obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników z branż najmniej wypadkowych. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w firmach zaliczonych do grupy działalności o nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka. Oprócz tego projekt podnosi próg pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalisty od BHP. Obecnie próg wynosi 20 pracowników i zwiększony zostanie do 50. Zmiana dotyczy pracodawców zakwalifikowanych do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia według przepisów o ZUS.

Pozostałe zmiany

Projekt przygotowany przez MPiT przewiduje również inne zmiany. Są to m.in. ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych i możliwość składania ich w formie elektronicznej. Oprócz tego nastąpi skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych do 5 lat. Będzie skrócony również termin uprawniający wierzyciela do skorzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podaje, że zaproponowane rozwiązania w większości zaczną obowiązywać w 2019 roku.