Więcej opłat za import towarów z USA do UE

22 czerwca 2018
hello world!

Komisja Europejska w rozporządzeniu nałożyła dodatkowe cła uderzające w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Sprawa dotyczy importu niektórych towarów pochodzących z USA, takich jak kukurydza czy preparaty upiększające. 22 czerwca 2018 roku akt prawny wchodzi w życie. Informacje podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Czym jest cło importowe?

Jest to opłata, którą Państwo narzuca na produkt przewożony przez granicę celną. W przypadku określonym w niniejszym tekście granicami zewnętrznymi są te należące do Unii Europejskiej. Ich głównym celem ma być ochrona produkcji konkretnego kraju. Wysokość cła określana jest w zależności od stopnia w jaki handel obłożonymi nią produktami wpływa na rozwój gospodarczy danego miejsca.

Dodatkowe cła w stawkach od 10% do 50%

Zgodnie z informacja MPiT od 22 czerwca 2018 roku wejdzie w życie objęcie dodatkowym cłem towarów zawartych w I załączniku do ww. rozporządzenia. Kolejny załącznik określa produkty, które zostaną objęte opłata od 1 czerwca 2021 roku lub "od piątego dnia następującego po dniu wydania przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO orzeczenia, że środki ochronne Stanów Zjednoczonych są niezgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO, lub przekazaniu powiadomienia temu organowi o orzeczeniu o tej treści, jeżeli nastąpi to wcześniej." 

Ważne: W drugim przypadku KE opublikuje w Dzienniku Urzędowym UE datę wydania takiego orzeczenia. Będzie to zrobione w formie zawiadomienia.

Reakcja obronna na działanie Stanów Zjednoczonych

USA zastosowało podwyżkę ceł na przywóz z UE niektórych produktów ze stali i aluminium. Nowe przepisy, po dwóch odroczeniach terminów obowiązują od 1 czerwca 2018 roku. Czas ich trwania nie został określony.

Cła z I załącznika "ad valorem ( z łac. wg wartości - przypis autora) w stawkach 10 % i 25 % na przywóz produktów wymienionych" będą stosowane od momentu wejścia w życie ww. rozporządzenia. Trwać będą do momentu, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki wycofają się ze swoich działań mających ograniczyć import towarów z krajów Unii Europejskiej.

Cła planowane na 2021 rok mogą pojawić się wcześniej

Towary kwalifikujące się do opisanego w II załączniku aktu Komisji Europejskiej mają posiadać dodatkowe cła o wartościach 10%, 20%, 30% lub 50%. Dzień ich wejścia w życie może zostać przyśpieszony (planowany na 1 czerwca 2021 rok). Warunkowane jest to tym, czy Organ Rozstrzygania Sporów WTO wyda stosowne orzecznie. Chodzi o określenie, czy środki ochronne USA są zgodne z odpowiednimi postanowieniami Porozumienia WTO.

chevron-down
Copy link