Wypowiedzenie umowy o prace w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

16 listopada 2017
hello world!

Często spotykanym problemem pracownika i pracodawcy jest kwestia możliwego terminu rozwiązania umowy o pracę w trakcie pobierania przez pracownika świadczeń rehabilitacyjnych.

Problem tylko z pozoru jest błahy. Należy zwrócić uwagę, że oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę może zostać wysłane do pracownika nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego.

Kwestie sporne

W literaturze prezentowane są odmienne stanowiska na temat zasad liczenia wyżej wskazanego okresu. Dominuje pogląd, zgodnie z którym trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego należy liczyć jako 90 dni. Zzgodnie bowiem z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego okres oznaczony w miesiącach liczy się jako 30 dni. W doktrynie prezentowane są także inne poglądy. Biorąc pod uwagę inne wytyczne, okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 53 k.p., należy liczyć według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Wówczas mielibyśmy do czynienia z okresem pełnych trzech miesięcy (kalendarzowych).

Którą interpretację wybrać?

W związku z powyższym (z uwagi na wątpliwości dotyczące zasad liczenia tego terminu) dla bezpieczeństwa proponujemy przyjąć drugą z wyżej wskazanych interpretacji. W takim przypadku okres trzech miesięcy liczony od dnia przyznania świadczenia rehabilitacyjnego np. 16 listopada upływałby 16 lutego. Wówczas oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy można byłoby wysłać pracownikowi najwcześniej 17 lutego.

chevron-down
Copy link