Składki ZUS w 2019 roku pójdą w górę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wysokość składek ZUS w 2019 roku. Na razie nie jest jeszcze znana wysokość składki zdrowotnej. Łączna podwyżka wyniesie prawdopodobnie 90-100 zł więcej niż w roku 2018. Dlatego wszystko wskazuje na to, że łączna wysokość składek przekroczy 1300 zł.

Preferencyjne stawki dla nowych przedsiębiorców

Wysokość składek dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić firmę na własną rękę, przez pierwsze 2 lata jest niższa. Ponadto zależy ona od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ najniższa pensja wzrasta w roku 2019, wzrastają również składki ZUS dla najmniejszych.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców wyniesie w 2019 roku minimum 675 złotych. Taka sytuacja wynika z tego, że kwota ta stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak więc w tym roku miesięczna minimalna składka dla przedsiębiorców, którzy właśnie otworzyli działalność gospodarczą, nie może wynieść mniej niż:
 • 131,76 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 • 16,54 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 • 54 zł na ubezpieczenie rentowe,
 • 11,27 zł na ubezpieczenie wypadkowe, jeśli przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczenia mniej niż 9 pracowników (od 1 kwietnia 2019 roku).

Łącznie daje to nam 213,57 złotych. Do tej składki należy jeszcze doliczyć składkę zdrowotną. Na tę chwilę nie jest ona jeszcze znana. Poznamy ją w drugiej połowie stycznia.

Mały przedsiębiorca - mały ZUS

Drobni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na mniejszą skalę, mogą od nowego roku skorzystać z niższych składek ZUS. Są one uzależnione od przychodów z poprzedniego roku kalendarzowego. Ażeby skorzystać z preferencyjnej stawki ZUS, przychód za poprzedni rok nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku. Za 2018 rok próg ten wynosi 63 000 zł.

Najniższa podstawa wymiaru składek dla tych przedsiębiorców musi się mieścić między 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.) a 2 859 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Wyższe składki dla pozostałych przedsiębiorców

Składki na ZUS w standardowej wysokości płacić będą przedsiębiorcy niekorzystający ze zwolnień i ulg. Zaliczają się do nich właściciele firm, którzy nie skorzystają z:

 • półrocznej ulgi na start,
 • opisanej powyżej ulgi ZUS dla nowych firm,
 • ryczałtowego ZUSu, uzależnionego od przychodu.

Zaliczają się do nich przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą, tacy jak:

 • prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcy i artyści,
 • osoby wykonujące wolny zawód,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej

oraz osoby z nimi współpracujące.

Dla tych przedsiębiorców podstawą wymiaru składek jest zadeklarowana kwota, minimum 2859 złotych. To stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ci przedsiębiorcy wpłacą do ZUSu minimum:

 •     558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne,
 •     228,72 zł na ubezpieczenia rentowe,
 •     70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe,
 •     47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe, jeśli przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczenia mniej niż 9 pracowników (od 1 kwietnia 2019 roku).

co łącznie wynosi 904,60 zł. Do tej kwoty również należy doliczyć składkę zdrowotną.

Od kwietnia nowa wysokość składki wypadkowej

Do 20 kwietnia każdego roku ZUS powiadamia płatników składek o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku. Dotyczy to jednak tylko tych podmiotów, które przekazały informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Pozostali płatnicy składek ustalają stopy procentowe samodzielnie. Tak więc pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA, ustalają ją w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą. Natomiast płatnicy składek zatrudniający nie więcej niż 9 ubezpieczonych ustalają stopę procentową w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.